Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Δ1)

Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Δ1)

Σε αυτή την ενότητα του αφιερώματος στην αρχαία Ήλιδα, διατυπώνεται μέρος των προτάσεων της μελέτης ιδανικής διαχείρισης του χώρου, μιας διαχείρισης με επίκεντρο τα μνημεία και αποδέκτη τον άνθρωπο.
Το Facebook ως εργαλείο επικοινωνίας των ελληνικών αρχαιολογικών μουσείων

Το Facebook ως εργαλείο επικοινωνίας των ελληνικών αρχαιολογικών μουσείων

Έρευνα που αφορά στην αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα ελληνικά αρχαιολογικά μουσεία.
Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Γ)

Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Γ)

Σε αυτή την ενότητα του αφιερώματος στην αρχαία Ήλιδα παρουσιάζεται η η σημερινή κατάσταση του χώρου της, σε μια προσπάθεια να εντοπισθούν οι δυνατότητες, οι αδυναμίες και οι κίνδυνοι που τον απειλούν.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IΕ΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IΕ΄)

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μια σειρά από διδακτικά σενάρια σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του παρελθόντος, τα οποία έχουν εφαρμοστεί στην πράξη σε μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο μουσείο και στη σχολική τάξη.
Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Β2)

Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Β2)

Στο μέρος Β2 του αφιερώματος θα συνεχιστεί η παράθεση της ιστορίας των ερευνών και επεμβάσεων που ο χώρος έχει δεχτεί, από τις αρχές του 20ού αι. και μετά, ενώ αναφορά θα γίνει και στη μέριμνα για τα κινητά ευρήματα και τους μουσειακούς χώρους της Ήλιδος σε όλη τη διάρκεια των ερευνών στο χώρο.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IΔ΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IΔ΄)

Το 14ο άρθρο του αφιερώματος στη Μουσειολογία επιχειρεί μια κριτική θεώρηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που διεξάγονται σε μουσεία για ομάδες μαθητών του δημοτικού σχολείου.
Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Β1)

Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Β1)

Καταγραφή και κριτική αποτίμηση των ερευνών και επεμβάσεων που έχει δεχτεί μέχρι σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος Ήλιδος.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IΓ΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IΓ΄)

Το άρθρο αυτό, το 13ο του αφιερώματος στη Μουσειολογία, αποσκοπεί στην παρουσίαση καλών πρακτικών οι οποίες επιχειρούν την ενδυνάμωση της σχέσης μουσείου-νηπιαγωγείου.
Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Α2)

Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Α2)

Στο 2ο Μέρος της πρώτης ενότητας του αφιερώματος επιχειρείται μια αρχαιολογικά τεκμηριωμένη ιστορική επισκόπηση του χώρου της αρχαίας Ήλιδος από τους Ελληνιστικούς χρόνους έως σήμερα.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IB΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IB΄)

Στο 12ο άρθρο του αφιερώματος στη Μουσειολογία προσφέρει μια επισκόπηση στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η μουσειακή κοινότητα έχει δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να μετέχουν στο μουσειακό γίγνεσθαι.
Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Α1)

Πρόταση Διαχείρισης Αρχαιολογικού Χώρου Ήλιδος (Ενότητα Α1)

Στο πλαίσιο αυτό του 1ου Μέρους της Ενότητας Α της μελέτης, που ακολουθεί, επιχειρείται η αρχαιολογικά τεκμηριωμένη ιστορική επισκόπηση του χώρου όπου αναπτύχθηκε η αρχαία πόλη της Ήλιδος, από την εποχή της πρώτης κατοίκησής του έως και τους κλασικούς χρόνους.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IA΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος IA΄)

Το κείμενο αυτό επιχειρεί να εξετάσει το πώς διαμορφώνονται σήμερα η συζήτηση και οι πρακτικές γύρω από τη χρησιμότητα, τη χρήση, την επίδραση και τις προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στα μουσεία.
Είκοσι χρόνια από το «Ταξίδι της επιστροφής»

Είκοσι χρόνια από το «Ταξίδι της επιστροφής»

Το έτος 2014 αποτελεί ορόσημο, καθώς συμπληρώνονται είκοσι χρόνια από τότε που το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του στο κοινό, με την πρώτη του περιοδική έκθεση.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος Ι΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος Ι΄)

Στο 10ο άρθρο του αφιερώματος στη Μουσειολογία εξετάζεται η έννοια του «Βιώσιμου Μουσείου» μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών και πόρων.
Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και ιστορικός χρόνος

Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και ιστορικός χρόνος

Παράλληλα με τη μελέτη του υλικού πολιτισμού, υπάρχει και ένας άλλος χώρος ενδιαφέροντος στην αρχαιολογία: αυτός της έννοιας του χρόνου.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος Θ΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος Θ΄)

Η Margherita Sani παρουσιάζει με αναλυτικό και διαφωτιστικό τρόπο το πλαίσιο ανάπτυξης του ευρωπαϊκού προγράμματος “Το Μαθησιακό Μουσείο” (The Learning Museum).
Μινωικοί «αποθέτες θεμελίωσης»

Μινωικοί «αποθέτες θεμελίωσης»

Ο αποθέτης θεμελίωσης, ένας μη χρηστικός locus occultus που διαφυλάσσει, σαν χρονοθύλακας, μια πράξη εμπιστοσύνης στο μέλλον, η οποία επιβιώνει, έστω με τη μορφή πρόληψης, ώς τις μέρες μας.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Η΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Η΄)

Στο άρθρο σκιαγραφείται η μουσειολογική μελέτη για τη μόνιμη έκθεση του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, όπως υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Μουσείων, τον Δεκέμβριο του 2012.
Η κορυφαία του χορού του δράματος Ηλέκτρα σε δύο παραστάσεις αγγείων

Η κορυφαία του χορού του δράματος Ηλέκτρα σε δύο παραστάσεις αγγείων

Ανάλυση δύο κατωιταλιωτικών αγγειογραφιών του πρώιμου 4ου αιώνα π.Χ. που συνδέονται με την Ηλέκτρα του Ευριπίδη.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος Z΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος Z΄)

Στο 7ο μέρος του αφιερώματος στη μουσειολογία, η Εσθήρ Σολομών παρουσιάζει τα εθνογραφικά μουσεία του 21ου αιώνα και θίγει το θέμα της πολιτιστικής ετερότητας.
Το κελάρι του ανακτόρου του Νέστορος

Το κελάρι του ανακτόρου του Νέστορος

Το ανάκτορο του Νέστορος και οι επεμβάσεις στην αποθήκη του οίνου, που ανέσκαψε ο Carl Blegen.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος ΣΤ΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος ΣΤ΄)

Η Αλεξάνδρα Μπούνια παρουσιάζει το ερευνητικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα EUNAMUS, στόχος του οποίου ήταν να μελετήσει και να κατανοήσει τα εθνικά μουσεία ως πολιτιστικές και πολιτικές κατασκευές στη σύγχρονη πολυπολιτισμική πραγματικότητα της Ευρώπης.
Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου: Η οδύσσεια μιας επέκτασης

Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου: Η οδύσσεια μιας επέκτασης

Ο σκοπός της ίδρυσής του, που ήταν η διαφύλαξη και η έκθεση των γραπτών στηλών της Δημητριάδος και όχι η λειτουργία του ως «κανονικού» Αρχαιολογικού Μουσείου, καθόρισε και τη σχεδίαση του κτιρίου στο οποίο δεν προβλέπονταν βασικοί χώροι απαραίτητοι για τη λειτουργία ενός μουσείου.
Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος Ε΄)

Τα μουσεία και η μουσειολογία στη σύγχρονη κοινωνία. Νέες προκλήσεις, νέες σχέσεις (Μέρος Ε΄)

Η έννοια του μουσείου και της συλλογής ως ιδεολογικών πεδίων αναφοράς στο έργο σημαντικών καλλιτεχνών-εκπροσώπων της λεγόμενης Θεσμικής Κριτικής.
1 2 3 4 5 9 10