Ευαγγελινή Μάρκου, Νομισματική και Ιστορία – Η περίπτωση της Κύπρου κατά τους αρχαϊκούς και κλασικούς χρόνους, σειρά: «Διαλέξεις για την Ιστορία της Νομισματοκοπίας», αρ. 6, επιμ.: Δ. Πυρκεττή, έκδ. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Λευκωσία 2015, σελ. 171. ISBN: 978-9963-42-954-7

Η παρούσα μελέτη αποτελεί εμπλουτισμένη εκδοχή της διάλεξης που δόθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2013 στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων για την ιστορία της Νομισματοκοπίας του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Η έκδοση στοχεύει με συνοπτικό τρόπο να διευκολύνει τους ερευνητές, τους φοιτητές αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο στην καλύτερη κατανόηση της κυπριακής νομισματικής.