Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Οχυρώσεις της εποχής του Ιουστινιανού στη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία», αφιερωμένη στη μνήμη του Ν. Μουτσόπουλου, διοργανώνει το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 (09:45-15:00) στο αμφιθέατρό του «Μελίνα Μερκούρη».

Στόχος του παραπάνω συνεδρίου, το οποίο αποτελεί παράλληλη εκδήλωση της περιοδικής έκθεσης «Από τα Μακεδονικά στα Θεσσαλικά Τέμπη: από τη Ρεντίνα στη Βελίκα» (αίθουσα «Κυριάκος Κρόκος» του ΜΒΠ, 21.12.2018 έως 30.9.2019), είναι η παρουσίαση στο κοινό γνωστών και άγνωστων οχυρών θέσεων (πόλεις, οικισμοί, σταθμοί, πύργοι, διατειχίσματα, παρατηρητήρια-φυλάκια) της εποχής του Ιουστινιανού Α΄ από τη Μακεδονία, τη Θράκη και τη Θεσσαλία, αλλά και ο φωτισμός θεμάτων που αφορούν την καστροκτισία και την οχυρωτική, τη μηχανική, την οργάνωση και τη χρήση του χώρου, αλλά και τις πολεμικές τεχνικές της εποχής.

Πρόγραμμα της ημερίδας και περιλήψεις