Δωρεάν πανεπιστημιακά μαθήματα για όλους, από 26 ιδρύματα της χώρας, χωρίς εγγραφή και χωρίς όριο αριθμού μαθημάτων, προσφέρει η ηλεκτρονική πλατφόρμα opencourses.gr.

Πρόκειται για μία διαδικτυακή συλλογή πανεπιστημιακών μαθημάτων, προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, που καλύπτουν σχεδόν όλο το φάσμα σπουδών, από τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές σπουδές μέχρι τις θετικές και τεχνικές επιστήμες. Τα μαθήματα –χωρισμένα ανά ίδρυμα αλλά και ανά θέμα– απευθύνονται σε όλους όσοι θελήσουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να επισκεφτούν και να παρακολουθήσουν τις ενότητες των μαθημάτων online, είτε να τις «κατεβάσουν» ή να τις εκτυπώσουν. Επίσης, κάποια μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή μαγνητοσκοπημένων διαλέξεων.

Το πέρας της παρακολούθησης ενός μαθήματος δεν συνοδεύεται από κάποια πιστοποίηση.