Πανάρχαια μυστικά για την παρέμβαση στο περιβάλλον κρύβει μια ομάδα από μούμιες που προέρχονται από τη Νουβία (Βόρειο Σουδάν). Σύμφωνα με ομάδα επιστημόνων με επικεφαλής την Amber Campbell Hibbs (Παν. Emory, HΠΑ), το 25 % από τις μούμιες, που έχουν ηλικία 1500 ετών, βρέθηκαν θετικές στην ασθένεια σχιστοσωμίαση η οποία συναντάται σε πληθυσμούς περιοχών όπου έχουν εφαρμοστεί σύγχρονες μέθοδοι αρδεύσεων.

Σε γενικές γραμμές, η σχιστοσωμίαση οφείλεται σε παρασιτικά μικρόβια που ζουν σε ορισμένους τύπους σαλιγκαριών γλυκού νερού. Τα σαλιγκάρια αυτά μάλιστα ευδοκιμούν σε στάσιμο νερό που συσσωρεύεται σε κανάλια άρδευσης. Το παράσιτο μπορεί να μεταφερθεί από τα σαλιγκάρια στο νερό και να μολύνει τους ανθρώπους που θα έρθουν σε επαφή με αυτό.

Κρούσματα σχιστοσωμίασης είχαν βρεθεί και στο παρελθόν σε μούμιες. Καθώς όμως η επιστήμη δεν ήταν αρκετά ανεπτυγμένη, δεν ήταν δυνατόν να προσδιοριστεί το είδος της σχιστοσωμίασης. Έτσι, υπήρχε η τάση να ταυτίζεται η ασθένεια των ταριχευμένων σωμάτων με ένα άλλο είδος που μεταδίδεται σε τρεχούμενο νερό. Σημαντικό επίσης είναι ότι το είδος που οφείλεται στην εφαρμοσμένη στο περιβάλλον τεχνολογία σχετιζόταν με την έλευση των Ευρωπαίων ως φορέων νέων τεχνολογικών μεθόδων. Η δυνατότητα εξέτασης αντιγόνων και αντισωμάτων όμως μετά το 1920 καθώς και οι νέες αναλύσεις φαίνεται ότι καταρρίπτουν πολλούς μύθους σχετικά με τον άνθρωπο αλλά και την εξάπλωση του πολιτισμού. Έτσι, φαίνεται ότι η παρέμβαση στο περιβάλλον δεν εισήχθη από τους Ευρωπαίους αλλά είχε εφαρμοστεί πριν από χιλιάδες χρόνια από τους ίδιους τους Νούβιους. Δεδομένης μάλιστα και της παρουσίας προηγμένου αρδευτικού συστήματος στην αρχαία Αίγυπτο, η εικασία για την Νουβία μετατρέπεται μάλλον σε πιθανότητα.

«Συνήθως, σχετικά με προϊστορικούς πληθυσμούς, συνηθίζουμε να εικάζουμε ότι ήταν στο έλεος του περιβάλλοντος και οι συνθήκες ζωής τους ήταν ένα δεδομένο. Η μελέτη μας προτείνει ότι, όπως και ο σημερινός άνθρωπος, οι αρχαίοι ήταν ικανοί να αλλάζουν το περιβάλλον τους τόσο πολύ που να επηρεάζεται η υγεία τους», δηλώνει η Campbell Hibbs.