Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, Δαφνούς. Το Ασκληπιείο. Ex umbra in solem / απ’ τη σκιά στο φως, Μορφωτικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας «Ο Δαφνούς», Λαμία 2022, 127 σελ. ISBN: 978-618-86303-0-7

Η διέλευση του Αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ από τις υπώρειες της Κνημίδας πάνω από τον όρμο του Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας έμελλε, μέσα από τις ανασκαφές που ακολούθησαν, να εμπλουτίσει τις γνώσεις μας για την ιστορία της αρχαίας πόλης του Δαφνούντα, γνωστής μέχρι τότε από ελάχιστες φιλολογικές μαρτυρίες και από τα κατάλοιπα του οχυρωματικού περιβόλου της, που σήμερα δεν σώζονται ορατά.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ανασκαφών, οι απαρχές της κατοίκησης της θέσης ανάγονται στη Γεωμετρική εποχή· γύρω από ένα υπαίθριο ιερό αναπτύσσεται ο γεωμετρικός οικισμός, τον οποίο διαδέχεται η ίδρυση της κλασικής πόλης σε γειτονικό χώρο. Όταν ο Στράβων επισκέφθηκε την περιοχή, η πόλη ήταν ερειπωμένη και μόνο το λιμάνι της βρισκόταν σε λειτουργία.

Ξεχωριστής σημασίας εύρημα των ερευνών αποτελεί το Ασκληπιείο, το οποίο η Επίτιμη ‘Εφορος Αρχαιοτήτων Μαρία-Φωτεινή Παπακωνσταντίνου, ανασκαφέας του μνημείου και συγγραφέας του βιβλίου, παρουσιάζει με τρόπο προσιτό στο ευρύ κοινό, εξιστορώντας την περιπετειώδη διαδρομή της αποκάλυψης και διάσωσής του, μέχρις ότου ανοίξει ο δρόμος της αποκατάστασης και ανάδειξης, και επισημαίνοντας τη σπουδαιότητά του στο πλαίσιο της λατρείας του Ασκληπιού στην Κεντρική Ελλάδα.

Το βιβλίο απαρτίζουν τρία κεφάλαια:

1. Δαφνούς (ονοματικά και μυθολογικά, θέση, ταύτιση, ανασκαφές, συμβολή των ευρημάτων στην ιχνηλάτηση της ιστορικής πορείας της πόλης).

2. Ασκληπιός και Ασκληπιεία (η ιατρική στην αρχαία Ελλάδα, μύθοι και λατρεία, ιερά).

3. Το Ασκληπιείο του Δαφνούντα (θέση, κάτοψη, εξέλιξη λατρείας και κτιριακής οργάνωσης, ταύτιση, περιγραφή, ένταξη στο πλαίσιο της λατρείας του Ασκληπιού στην Κεντρική Ελλάδα).

Παράρτημα: Απ’ τη σκιά στο φως (το χρονικό της αποκάλυψης και διάσωσης του Ασκληπιείου).

Η παρουσίαση συνοδεύεται από πλούσιο εποπτικό υλικό (χάρτες, σχέδια, αεροφωτογραφίες, ανασκαφικές φωτογραφίες των αρχιτεκτονικών καταλοίπων, καθώς και σημαντικών κινητών ευρημάτων των ανασκαφών και ευρημάτων από άλλες θέσεις που σχετίζονται με τη λατρεία του Ασκληπιού).

Το βιβλίο εκδόθηκε από τον Μορφωτικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Αγίου Κωνσταντίνου Φθιώτιδας «Ο Δαφνούς» με φορέα χρηματοδότησης την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και διανέμεται δωρεάν.