Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο/Chaeronea, 2 August 338 BC: A day that changed the world. Κατάλογος έκθεσης (συλλογικό έργο), επιμ.: Παναγιώτης Π. Ιωσήφ / Ιωάννης Δ. Φάππας, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, Αθήνα 2023, 452 σελ. ISBN: 978-618-5060-46-6

Δίγλωσσος επιστημονικός κατάλογος που εκδόθηκε στο πλαίσιο της νέας σειράς αρχαιολογικών εκθέσεων «Ιστορίες Ανθρώπων» για την έκθεση «Χαιρώνεια, 2 Αυγούστου 338 π.Χ.: Μια μέρα που άλλαξε τον κόσμο». Ο κατάλογος παρουσιάζει τη μάχη της Χαιρώνειας, αυτής που έθεσε αντιμέτωπους τους Μακεδόνες με τις συμμαχικές ελληνίδες πόλεις και αναδεικνύει τη σημασία της για τη διαμόρφωση του νέου ελληνιστικού κόσμου.

Αποτελείται από 453 σελίδες και περιλαμβάνει όλα τα αντικείμενα της Έκθεσης ανά ενότητα, με αναλυτικά επεξηγηματικά κείμενα στα ελληνικά και στα αγγλικά και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Μέσα από τα κείμενα των επιμελητών, αλλά και μερικών από τους κορυφαίους επιστήμονες του τομέα, επιχειρείται η ανάδειξη της συγκεκριμένης σύγκρουσης ως γεγονότος που έφερε τους Μακεδόνες οριστικά στη θέση της κυρίαρχης δύναμης, επηρεάζοντας αποφασιστικά ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Συνολικά,  παρουσιάζονται περισσότερα από 240 αντικείμενα προερχόμενα από πολυάριθμα μουσεία και συλλογές της Ελλάδας και του εξωτερικού, ορισμένα εκ των οποίων δημοσιεύονται για πρώτη φορά, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα ιστορικό γεγονός, που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο.