Κύκλο επιστημονικών διαλέξεων με θέμα «Επαρχία Σταγών: Αναδρομές στην Ιστορία» διοργανώνει η Ακαδημία Θεολογικών και Ιστορικών Μελετών Αγίων Μετεώρων σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων. Στόχος, η προβολή της πνευματικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Μετεώρων στην τοπική κοινωνία.

Στον κύκλο διαλέξεων του πρώτου εξαμήνου περιλαμβάνονται θέματα σχετικά με τη δράση των ξένων περιηγητών στα Μετέωρα, τη συμβολή του μετεωρικού Μοναχισμού στην περιοχή των Σταγών, καθώς και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην τεκμηρίωση και ανάδειξη του ιερού χώρου των Μετεώρων.

Η πρώτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, ενώ το πρόγραμμα για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2024 διαμορφώνεται ως εξής:

– Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, 18:00: Δημήτριος Αγορίτσας (Δρ Βυζαντινής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων), «Αναζητώντας ελληνικά χειρόγραφα. Ξένοι περιηγητές στα Μετέωρα (17ος-19ος αι.).

– Πέμπτη 11 Απριλίου 2024, 18:00: Κωνσταντίνος Βαφειάδης (Επίκουρος καθηγητής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας και διευθυντής της Μητροπολιτικής Ακαδημίας Θεολογικών και Ιστορικών Μελετών Αγίων Μετεώρων), «Υλικός και πνευματικός πολιτισμός στην περιοχή των Σταγών: Η συμβολή του μετεωρικού μοναχισμού ανά τους αιώνες».

– Τρίτη 4 Ιουνίου 2024, 18:00: Χαράλαμπος Ιωαννίδης (Καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, διευθυντής Εργαστηρίου Φωτογραμμετρίας και κοσμήτορας Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών-Μηχανικών Γεωπληροφορικής ΕΜΠ), «Σύστημα ψηφιακής πολυεπίπεδης τεκμηρίωσης και αναπαράστασης ιερού χώρου Μετεώρων».

Οι διαλέξεις θα λάβουν χώρα στο Grand Meteora Hotel (Καστράκι Καλαμπάκας).