Το 22ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίων Χαλκών, με τίτλο «Χάλκινα τέχνεργα με αρχαιολογικά συμφραζόμενα», θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου 2024. Τα Διεθνή Συνέδρια Αρχαίων Χαλκών, που καθιερώθηκαν το 1970, αποτελούν τις κορυφαίες συναντήσεις για τους μελετητές του τομέα αυτού, προσελκύοντας συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.

Στο συνέδριο μπορούν να υποβληθούν προφορικές και αναρτώμενες ανακοινώσεις για όλες τις πτυχές που σχετίζονται με τα αρχαία χάλκινα, μπρούντζινα και ορειχάλκινα έργα, ανεξαρτήτως χρονολογικών και γεωγραφικών προεκτάσεων, από την τεχνοτροπική ανάλυση έως τις τεχνικές κατασκευής και τη διάγνωση, από τα θέματα συντήρησης/αποκατάστασης έως την ανάδειξη και την μετα-ιστορία των μπρούντζινων έργων.

Επιπλέον, το θέμα Χάλκινα τέχνεργα με αρχαιολογικά συμφραζόμενα θα προσφέρει μια νέα προοπτική, προσκαλώντας μελετητές από πανεπιστήμια, μουσεία, αρχαιολογικά ινστιτούτα και άλλους φορείς –όχι απαραίτητα ειδικούς στα κράματα χαλκού– να διερευνήσουν αυτή τη συγκεκριμένη προσέγγιση. Το 22ο Διεθνές Συνέδριο Αρχαίων Χαλκών θα δώσει την ευκαιρία να παρουσιαστεί πρόσφατο ή αδημοσίευτο υλικό από ανασκαφές, να φωτιστούν νέα παραμελημένα ευρήματα και σύνολα, να ανιχνευτούν αρχαιολογικές συνάφειες αντικειμένων σε συλλογές και αποθήκες μουσείων, να εντοπιστεί η προέλευση ή η βιογραφία τους, όπως και να παρουσιαστεί η μελέτη των αρχείων και της συντήρησης.

Χορηγικοί φορείς: Γαλλική Σχολή Αθηνών (EFA), Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα (ASCSA), Ιταλική Αρχαιολογική Σχολή Αθηνών (SAIA).

Τιμητική Επιτροπή: Πολυξένη Αδάμ-Βελένη (Τέως Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Υπουργείο Πολιτισμού), Αναστασία Γκαδόλου (Γενική Διευθύντρια, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης), Άννα Βασιλική Καραπαναγιώτου (Γενική Διευθύντρια, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο), Oliver Pilz (Wissenschaftlicher Direktor, Deutsches Archäologisches Institut, Abteilung Athen), Νικολέττα Σαραγά (Προϊσταμένη, Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Υπουργείο Πολιτισμού).

Επιστημονική επιτροπή: Hélène Aurigny (Aix-Marseille Université, Centre Camille Jullian), Holger Baitinger (Leibniz-Zentrum für Archäologie -LEIZA, Mainz), Thomas M. Brogan (Institute for Aegean Prehistory – INSTAP / Study Center for East Crete – SCEC), Sophie Descamps (Musée du Louvre), Raimon Graells y Fabregat (University of Alicante, Department of Prehistory, Archaeology, Ancient History, Greek and Latin Philologies), Δέσποινα Ιγνατιάδου (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τμήμα Συλλογής Έργων Γλυπτικής), Χρήστος Κλείτσας (Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων), Valeria Meirano (Università degli Studi Torino, Dipartimento di Studi Storici), Γεωργιάννα Μωραΐτου (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Τμήμα Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών Ερευνών και Αρχαιομετρίας), Αλίκη Μουστάκα (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας), Estelle Ottenwelter (Institute of Archaeology of the Czech Academy of Sciences, Prague-Department of Natural Sciences and Archaeometry), Αθανάσιος Παπαλεξάνδρου (University of Texas at Austin, Department of Art and Art History), Uwe Peltz (Antikensammlung Staatliche Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz), Carlo Rescigno (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Lettere e Beni culturali – Scuola Superiore Meridionale), Κλειώ Ζερβάκη (Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης).

Προφορικές και αναρτώμενες ανακοινώσεις

Όλες οι συμμετοχές θα κριθούν σε διαδικασία αξιολόγησης από ομοτίμους. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τις προτάσεις τους για προφορικές ή αναρτώμενες ανακοινώσεις έως τις 31 Μαρτίου 2024 στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: athensbronzecongress2024@gmail.com, παραθέτοντας:

-το όνομα και την ιδιότητά τους

-τον τίτλο (να αναφέρεται αν η πρόταση αφορά αναρτώμενη ανακοίνωση ή προφορική παρουσίαση)

-μια περίληψη στα αγγλικά (2.500 χαρακτήρες το πολύ, συμπεριλαμβανομένων των κενών).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.