Νίκος Μερούσης / Μαριάννα Νικολαΐδου / Λιάνα Στεφανή (επιστ. επιμ.), ΜΥΡΡΙΝΗ. Μελέτες αιγαιακής προϊστορίας. Τιμητικός τόμος για την Αικ. Παπαευθυμίου-Παπανθίμου (Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αρ. 50), Θεσσαλονίκη 2022, 508 σελ. ISBN: 978-960-9621-46-5, e-book

Ο συλλογικός τόμος ΜΥΡΡΙΝΗ τιμά την Αικατερίνη Παπαευθυμίου-Παπανθίμου, Ομότιμη Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, της οποίας η μακρά ακαδημαϊκή πορεία περιλαμβάνει πρωτοποριακές ανασκαφές, πλούσιο ερευνητικό και εξαιρετικό διδακτικό έργο. Μαθητές και συνάδελφοι της προσφέρουμε, ως αντίδωρο, κλάδο ευώδους και αειθαλούς μυρτιάς.

Οι είκοσι έξι μελέτες του τόμου καλύπτουν ευρύ γεωγραφικό και χρονολογικό φάσμα, από τη Νεολιθική έως την Εποχή του Σιδήρου σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Πελοπόννησο, Κρήτη και Ανατολία, και πραγματεύονται θέματα που εκφράζουν τα ποικίλα ερευνητικά ενδιαφέροντα της τιμώμενης: διαβίωση, τεχνολογία, οικιστική οργάνωση, ταφική αρχιτεκτονική και έθιμα, ένδυση, κόσμηση και καλλωπισμό, εικονογραφία, συμβολισμό, ειδωλοπλαστική και θέματα φύλου.

Ο τόμος εντάχθηκε στις εκδόσεις του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης με συνεκδότες τον Σύλλογο Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ «Φιλόλογος» και το ηλεκτρονικό περιοδικό προϊστορικής αρχαιολογίας ΠΡΟ-ΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ.

Για την έκδοση, πατήστε εδώ.