Ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας διοργανώνει την Ετήσια Συνάντησή του τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019, και ώρα 18:30, στη Βρετανική Σχολή Αθηνών (Upper House, Σουηδίας 52, Κολωνάκι).

Στη διάρκεια της Συνάντησης ο Donald Haggis (University of North Carolina) θα δώσει διάλεξη (στα αγγλικά) με θέμα «Χωρικές συνυπάρξεις και στρωματογραφικές ασυνέχειες ως μορφές διαχρονικής διαπραγμάτευσης με το παρελθόν. Η προϊστορία και πρωτοϊστορία του οικισμού του Αζοριά στην ανατολική Κρήτη».

Στην ομιλία του ο Donald Haggis έχει στόχο «να προσεγγίσει τις αρχαιολογικές θέσεις ως δυναμικά και διαχρονικά περιβάλλοντα και να καταδείξει τη δυνατότητα χρήσης της ανασκαφής ως μέσο κατανόησης των στρωματογραφικών γεγονότων ως πολιτισμικών διαδικασιών και μορφών πολιτισμικής παραγωγής». Χρησιμοποιώντας ως μελέτη περίπτωσης τη διαχρονική θέση του Αζοριά στην ανατολική Κρήτη, θα διερευνήσει στην ομιλία του συγκεκριμένες συνάφειες, όπου συνυπάρχουν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα και αποθέσεις από διαφορετικές πολιτισμικές φάσεις – την ενσωμάτωση κτηρίων, συναφειών και τεχνέργων της Τελικής Νεολιθικής, της Υστερομινωικής ΙΙΙΓ και της Πρωτοαρχαϊκής εποχής (ύστερος 8ος και 7ος αι. π.Χ.) στον αρχαϊκό οικισμό. «Στόχος είναι η κατανόηση του νοήματος και της σημασίας των συγκεκριμένων περιοχών ανθρώπινης διαπραγμάτευσης με το παρελθόν, καθώς και της λειτουργίας της υλικής αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφορετικών χρονολογικών περιόδων και πολιτισμικών κόσμων» αναφέρει χαρακτηριστικά ο ομιλητής.

Θα ακολουθήσει δεξίωση στον κήπο της Βρετανικής Σχολής.