Βασίλης Α. Δουκάκης, Το μέσο Βυζάντιο στη δίνη των αντιφάσεών του, εκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2018, 318 σελ. ISBN: 978-960-354-470-8

Στο βιβλίο αυτό ο συγγραφέας ξεκινά από την εποχή των μεταρρυθμίσεων του Ηράκλειου και τους πολέμους με την Περσία και στη συνέχεια εξετάζει την έλευση πολλών σλαβικών φύλων κατά τον 6ο αιώνα, το ζήτημα των Αβαροσλάβων, καταλήγοντας στην απώλεια των ανατολικών επαρχιών. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στους Άραβες, την εμφάνισή τους, τους πολέμους τους εναντίον της Περσίας και του Βυζαντίου, και την κατάκτηση των ανατολικών επαρχιών. Ως αποτέλεσμα, αποκόπτεται κατά κάποιο τρόπο το Βυζάντιο από τον Ελληνορωμαϊκό πολιτισμό.

Το σύγγραμμα παρακολουθεί αναλυτικά σε 27 κεφάλαια την πορεία του Βυζαντίου, τα λάθη, τις παραλείψεις και τις επιτυχίες του, τελειώνοντας με τον Βασίλειο Β’ και τις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Σαμουήλ.