Το Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσκαλεί υποψήφιους σπουδαστές στο Εργαστήριο Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης του Έργου «ΕΡΜΗΣ – Πειραματική Αρχαιομουσικολογία: Εκπαίδευση στην ανακατασκευή και χρήση αρχαίων ελληνικών μουσικών οργάνων» για τα ακαδημαϊκά έτη 2016-18.

Το συγκεκριμένο Έργο διεξάγεται στο Εργαστήριο Φωνής και Προσβασιμότητας του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μουσικής Ακουστικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Παράλληλα, υποστηρίζεται ερευνητικά αλλά και παρέχει εκπαιδευτικό υλικό και τεχνογνωσία στις εκπαιδευτικές δράσεις του Προγράμματος «Ελληνική γραφή και μουσική της Αρχαιότητας» του Τμήματος Φιλολογίας. Αποστολή του έργου είναι η ανάδειξη της μουσικής και των μουσικών οργάνων της ελληνικής αρχαιότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό και η αξιοποίησή τους τόσο στην έρευνα και την εκπαίδευση, όσο και στην ανασύνθεση του αρχαίου ελληνικού ήχου και ασφαλώς στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο του Έργου, νέοι πτυχιούχοι ανεξαρτήτως κλάδου, με τεκμηριωμένο ενδιαφέρον στο αντικείμενο, θα λάβουν εντελώς δωρεάν θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική κατάρτιση στην πειραματική ανακατασκευή και χρήση επιστημονικά τεκμηριωμένων και λειτουργικών αντιγράφων μουσικών οργάνων συνολικής διάρκειας 4 εξαμήνων.

Το έργο ΕΡΜΗΣ έχει τεθεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η χρηματοδότηση του έργου για την περίοδο 2016-18 (εργαστηριακός εξοπλισμός, αναλώσιμα, αναγκαία υλικά και δίδακτρα φοίτησης), καλύπτονται εξ ολοκλήρου με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Μεταφορτώστε την προκήρυξη και το έντυπο της αίτησης πατώντας εδώ.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνον ηλεκτρονικά έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]