Ξεκινούν εκ νέου οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου Μεγαλόπολης, που διακόπηκαν πριν από μια εβδομάδα εξαιτίας τυπικών κωλυμάτων, τα οποία είχαν εντοπιστεί στην προγραμματική σύμβαση υλοποίησης του έργου, και ανακλήθηκε η λύση της σύμβασης του επιστημονικού προσωπικού και των τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης, που είχαν προσληφθεί γι’ αυτόν το σκοπό.

Συγκεκριμένα, με απόφαση της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας, Άννας-Βασιλικής Καραπαναγιώτου, που δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια», γίνεται ανάκληση της ανακοίνωσης λύσης της σύμβασης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου «Αρχαίο Θέατρο Μεγαλόπολης», για την υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του αρχαίου θεάτρου.

Σύμφωνα με την απόφαση της προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων, υπογραμμίζεται ότι ανακαλείται η απόφαση που είχε λάβει στις 7 Ιουνίου 2016, «λόγω άρσης των τυπικών κωλυμάτων».

Το αρχαίο θέατρο Μεγαλόπολης ήταν από τα μεγαλύτερα του αρχαίου ελληνικού κόσμου και αποτέλεσε σπουδαίο πνευματικό και καλλιτεχνικό κέντρο τον 3ο αιώνα π.Χ. Το 1890 αποκαλύφθηκαν από τις ανασκαφές του Βρετανικού Ινστιτούτου η ορχήστρα, το προσκήνιο, μέρος της προεδρίας, οι χαμηλότερες λίθινες κερκίδες, τα επιβλητικά αναλήμματα των παρόδων και τα θεμέλια της σκηνοθήκης.