Με μια σημαντική γνωμοδότηση –που αλλάζει τα δεδομένα ως προς την πρόσβαση του Ναού του Απόλλωνα Ζωστήρα, ο οποίος βρίσκεται εντός του Αστέρα Βουλιαγμένης– έληξε στο ΚΑΣ η συζήτηση για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ) της παραπάνω έκτασης, που πήρε ομόφωνα το «πράσινο φως» από το Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα, τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου έδωσαν τη συγκατάθεσή τους στην πρόταση της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ για τη δημιουργία, εντός της αδόμητης Ζώνης Απόλυτης Προστασίας (Α1) στην οποία βρίσκεται ο Ναός, ενός οργανωμένου επισκέψιμου αρχαιολογικού χώρου, που θα λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες και ημέρες. Ο χώρος αυτός θα έχει είσοδο από τον δημόσιο δρόμο, η οποία θα είναι αποκομμένη και ανεξάρτητη από τις λουτρικές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση που θα βάλει τέλος στα προβλήματα πρόσβασης στον Ναό του Απόλλωνα Ζωστήρα –ιδιοκτησία ελληνικού δημοσίου– οι επίδοξοι επισκέπτες του οποίου συχνά καλούνται είτε να πληρώνουν εισιτήριο εισόδου είτε να παρατηρούν το μνημείο μέσω ενός ανοίγματος στην περίφραξη.

Στον παραπάνω όρο κατέληξε το Συμβούλιο έπειτα από συζήτηση των μελών του, τόσο με την αρμόδια διεύθυνση όσο και με τους εκπροσώπους της Εθνικής Τράπεζας και του ΤΑΙΠΕΔ, οι οποίοι διαβεβαίωσαν ότι κάτι τέτοιο είναι εφικτό. Από τους υπόλοιπους όρους που τέθηκαν στη γνωμοδότηση ξεχωρίζουν η εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της ανασκαφικής έρευνας και της απόλυτης πρόσβασης στον προϊστορικό οικισμό με την εγκατάσταση ελληνιστικών χρόνων, που βρίσκεται εντός της έκτασης και των ορίων Ζώνης Απολύτου Προστασίας (Α2), καθώς και η αποφυγή, σε περίπτωση κατεδάφισης και ανακατασκευής των καμπανών πλησίον της παραπάνω ζώνης, ύψους μεγαλύτερου από εκείνο των υφιστάμενων κτιρίων, προς αποφυγή έμμεσης βλάβης στον αρχαιολογικό χώρο.

Το ΚΑΣ έδωσε το «πράσινο φως» στο νέο ΕΣΧΑΔΑ (και στην τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του «Αστέρα Βουλιαγμένης»), καθώς και στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, στο πλαίσιο της προσαρμογής του ΕΣΧΑΔΑ στις παρατηρήσεις της γνωμοδότησης 28/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας.