Τη νέα υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα που θα διεξάγει το Εργαστήριο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών (ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε.) σε μεσαιωνικό ναυάγιο, στη θέση Νησιά Παραλιμνίου, υπό τη διεύθυνση της Δρος Στέλλας Δεμέστιχα, θα ενισχύσει το βρετανικό Ίδρυμα Honor Frost (Honor Frost Foundation) με ποσό ύψους 26,360 €. Η έρευνα αφορά τα κατάλοιπα ξύλινου σκάφους μεγάλου μεγέθους, το οποίο είναι εκτεθειμένο εδώ και δεκαετίες τόσο στη φυσική αποσύνθεση όσο και σε λεηλασίες. Η προκαταρκτική έρευνα που θα διεξάγει το ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε., σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, έχει ως στόχο την αξιολόγηση και την αρχαιολογική τεκμηρίωση της θέσης ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία και την ανάδειξή της.

Το Βρετανικό Ίδρυμα ενέκρινε επίσης μία υποτροφία ύψους 10.000 βρετανικών λιρών η οποία θα παραχωρείται κάθε χρόνο σε νέο φοιτητή ή φοιτήτρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Field Archaeology on Land and under the Sea, που θα ειδικευθεί στην ενάλια αρχαιολογία. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα δεχθεί τους πρώτους φοιτητές του τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, εντάσσεται στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Κύπρου να ενσωματώσει την ενάλια αρχαιολογία στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.ucy.ac.cy/field_arch/el/).

Οι χορηγίες του Βρετανικού Ιδρύματος Honor Frost συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιπλέον, ιδιαίτερης σημασίας είναι οι συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων αυτών και άλλων συναφών δράσεων για την ανάπτυξη της ενάλιας αρχαιολογίας, ενός νέου τομέα στην Κύπρο.

Έτσι, η ολοκληρωμένη παρέμβαση στο Ναυάγιο των Νησιών Παραλιμνίου, μία απειλούμενη υποβρύχια αρχαιολογική θέση, αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία για τους συντηρητές του Τμήματος Αρχαιοτήτων και τους ερευνητές του ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε. να συνεργαστούν για την ανάπτυξη καλών πρακτικών διαχείρισης, εφαρμόσιμων και σε άλλες υποβρύχιες αρχαιολογικές θέσεις στο νησί. Οι πρακτικές αυτές αφορούν μεθόδους εργαστηριακής συντήρησης ξύλινων αντικειμένων, εφαρμογές για την κατά χώραν διατήρηση υποβρυχίων θέσεων, αλλά και σε δραστηριότητες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού αναφορικά με την προστασία της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Το Ίδρυμα Honor Frost, ιδρύθηκε το 2011 με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της ενάλιας αρχαιολογίας, ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτή ήταν η επιθυμία της Honor Frost, μίας από τις πρωτεργάτιδες της υποβρύχιας αρχαιολογίας παγκοσμίως, η οποία κληροδότησε ένα μεγάλο τμήμα της περιουσίας της για τη δημιουργία του Ιδρύματος μετά το θάνατό της. Από το 2013 που εγκαινιάστηκε το πρόγραμμα των χορηγιών του, το Ίδρυμα έχει εγκρίνει τρεις ακόμη προτάσεις χρηματοδότησης, στις οποίες εμπλέκεται άμεσα το Πανεπιστήμιο Κύπρου: α) ψηφιακή τεκμηρίωση της ανασκαφής στο Ναυάγιο Μαζωτού (ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε.), β) ενίσχυση της έρευνας της διδακτορικής φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Κύπρου Άννας Δημητρίου, με θέμα «Management of Ancient Shipwrecks in the Mediterranean: the case of Cyprus», και γ) σεμινάριο μεθόδων υποβρύχιας αρχαιολογίας (Nautical Archaeological Society και ΕΡ.ΕΝ.Α.Ε.).