Τη μελέτη της για την «Ανακατασκευή και αξιολόγηση της εργαλειοθήκης του Μυκηναίου ναυδόμου» θα παρουσιάσει η δρ Προϊστορικής Αρχαιολογίας Έλενα Μαραγκουδάκη την Παρασκευή 26 Απριλίου 2013, στις 12.00, στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων «Τέχνες και Τεχνολογία στην Προϊστορία» που διοργανώνει το Μουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σύμφωνα με την κα Μαραγκουδάκη: «Η ανακατασκευή και η αξιολόγηση της εργαλειοθήκης του Μυκηναίου ναυδόμου έδωσε τη δυνατότητα να εντοπισθούν τα εργαλεία που την απαρτίζουν, καθώς και να μελετηθεί η χρήση και η αποδοτικότητά τους μέσω των μεθόδων της πειραματικής αρχαιολογίας.

»Η έρευνα βασίστηκε στην καταγραφή των αρχαιολογικών δεδομένων, την ενδελεχή μελέτη της κατασκευαστικής γεωμετρίας συγκεκριμένων εργαλείων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού (ΥΕΧ) από την ηπειρωτική Ελλάδα, την ταξινόμησή τους με βάση την καταγεγραμμένη χρήση, την κριτική αξιοποίηση των πηγών, την ανακατασκευή τους, καθώς και την ποιοτική, ποσοτική και εργονομική αξιολόγησή τους κατά την ανακατασκευή τμήματος της γάστρας του ναυαγίου του Uluburun. Τα εργαλεία εφαρμόστηκαν σε κατασκευαστικές τεχνικές ναυπήγησης της ΥΕΧ και κρίθηκαν κατάλληλα τόσο για ξυλουργική, όσο και για ναυπηγική χρήση».

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Πολυμέσων του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης  (στον 2ο όροφο του κτηρίου της Φιλοσοφικής Σχολής).