Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε και οριοθετήθηκε στη Ρόκκα Κισάμου με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού.

Η Ρόκκα είναι ένα ημιορεινό χωριό της Κισάμου χτισμένο εν μέρει πάνω στα λείψανα αρχαίας πόλης, στη νότια πλαγιά ενός εντυπωσιακού ψηλού βράχου που δεσπόζει στο γύρω τοπίο.

Σύμφωνα με την αρχαιολόγο της ΚΕ’ Εφορείας Κλασικών και Προϊστορικών Αρχαιοτήτων κα Παρασκευή Δροσινού «στις παρυφές του βράχου διακρίνονται τα οικιστικά λείψανα της αρχαίας θέσης, λαξευτές οικίες στο ασβεστολιθικό πέτρωμα, λαξευτές δεξαμενές, κλίμακες, δρόμοι, πλατεία και αγωγοί για την συλλογή των όμβριων υδάτων. Στην κορυφή του λόφου που ονομάζεται «Τρουλλί» και είναι φυσική ακρόπολη, σώζονται κτιστοί αναληματικοί τοίχοι και ατραποί της ρωμαϊκής περιόδου που βοηθούν στην ανάβαση, επίσης δεξαμενές, μια λαξευτή και τρεις τουλάχιστον κτιστές».