Απλήρωτοι εδώ και πέντε μήνες, δηλαδή από την αρχή του χρόνου, είναι οι συμβασιούχοι που απασχολούνται στα έργα αναστήλωσης των μνημείων της, στην πιο κρίσιμη στιγμή μάλιστα καθώς βαίνουν προς την ολοκλήρωσή τους. Ο λόγος είναι ότι χρήματα δεν έχουν φθάσει στην Ακρόπολη όχι μόνο για τις αμοιβές των εργαζομένων αλλά και για την προμήθεια υλικών και ό,τι άλλο απαιτούν οι εργασίες. Το ποσόν του 1,3 εκατ. ευρώ το οποίο αντιστοιχεί στο πρώτο εξάμηνο του 2009, ενώ έχει κατ΄ αρχάς εγκριθεί, αδυνατεί να φθάσει στον Ιερό Βράχο… Το θέμα ανήκει στη δικαιοδοσία του υπουργείου Οικονομίας, λένε από το ΥΠΠΟ και όντως έτσι είναι, μόνον που τα μνημεία αλλά εν προκειμένω και οι απλήρωτοι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για το αποτέλεσμα και όχι για τους υπευθύνους.

Πηγή: Το Βήμα, 27/5/09