Οικία της Νεολιθικής εποχής, συγκεκριμένα ένα αψιδωτό πασσαλόπηκτο οίκημα το οποίο περιβάλλεται από στενό, ελλειπτικό όρυγμα, ήλθε στο φως στον κηρυγμένο προϊστορικό οικισμό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου της Καρδίτσας. Από την ανασκαφή, η οποία διενεργήθηκε από τη ΛΔ΄ Εφορεία Αρχαιοτήτων υπό τον αρχαιολόγο κ. Λ. Χατζηαγγελάκη, αποκαλύφθηκαν επίσης πολλά κινητά ευρήματα όπως αγγεία, κατάλοιπα της υφαντικής δραστηριότητας των κατοίκων του οικισμού (πήλινα υφαντικά βάρη, σφονδύλια, πηνία κ.ά.), ειδώλια, μικρές πήλινες τράπεζες, μία πήλινη σφραγίδα, κοσμήματα, εργαλεία, ακόμη και απανθρακωμένοι καρποί και σπόροι. Η συνέχιση της ανασκαφής κρίνεται επομένως αναγκαία, καθώς τα παλαιότερα αλλά και τα σημερινά ευρήματα του οικισμού παραπέμπουν σε έναν σημαντικό αρχαιολογικό χώρο. Η ανέγερση λοιπόν του δημοτικού σχολείου που προοριζόταν για αυτή την περιοχή επιβάλλεται να υλοποιηθεί σε άλλο χώρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν και η μάθηση αλλά και η πολιτιστική κληρονομιά.

Πηγή: Το Βήμα, 27/5/09