Μία Κόρη της Αρχαϊκής εποχής πρόκειται να ταξιδέψει στο Παλέρμο της Σικελίας και να παραμείνει επί ένα εξάμηνο στο Αρχαιολογικό Μουσείο «Α. Σαλίνας». Το αγαλμάτιο, που προέρχεται από τις παλαιές ανασκαφές στον βράχο της Ακρόπολης, θα είναι αντιδάνειο ενός θραύσματος από τον Παρθενώνα που έχει έρθει στην Αθήνα και εκτίθεται στο Νέο Μουσείο Ακροπόλεως. Το μαρμάρινο θραύσμα προέρχεται από τον λίθο VΙ της ανατολικής ζωφόρου και παριστά ένα τμήμα ποδιού, συγκεκριμένα την πατούσα. Αυτός είναι και ο λόγος της μεγάλης συζήτησης που έχει γίνει, αν δηλαδή το αντιδάνειο θα πρέπει να είναι ένα άγαλμα. Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο πάντως ενέκρινε τον δανεισμό του, ενώ όλες οι δαπάνες της μεταφοράς του θα καλυφθούν από το υπουργείο Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι το θραύσμα βρίσκεται στην Ελλάδα από τις 30 Σεπτεμβρίου 2008 και η κανονική διάρκεια παραμονής του ολοκληρώθηκε στις 30 Μαρτίου, ωστόσο λόγω των εγκαινίων του μουσείου ζητήθηκε παράταση ως τις 15 Ιουλίου.

Πηγή: Το Βήμα, 21/5/09