Ο αυστριακός συγγραφέας Raoul Schrott πυροδότησε έντονη διαμάχη πάνω στο θέμα της θέσης της Τροίας και της καταγωγής του Ομήρου, με το βιβλίο του “Homers Heimat. Der Kampf um Troia und seine realen Hintergründe” («Η πατρίδα του Ομήρου. Ο πόλεμος για την Τροία και τα πραγματικά του αίτια»).

O Schrott πήρε τις αποστάσεις του από τη θέση του ανασκαφέα της Τροίας Manfred Korfmann, που τρία χρόνια πριν είχε υποστηρίξει πως ο λόφος Χισαρλίκ –που ταυτίζεται με την αρχαία Τροία- στον Ελλήσποντο ήταν ένα ανθηρό εμπορικό κέντρο της εποχής του Χαλκού, που έλεγχε το εμπόριο της Μαύρης Θάλασσας και συνεργαζόταν με την ισχυρή αυτοκρατορία των Χετταίων. Στη θέση αυτή είχαν αντιδράσει έντονα κυρίως προϊστορικοί αρχαιολόγοι, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο Korfmann είχε συνδυάσει και συγκρίνει ευρήματα από διαφορετικά χρονολογικά στρώματα και επομένως είχε οδηγηθεί σε λανθασμένα συμπεράσματα.

Αυτή τη φορά, τη μήνι της ακαδημαϊκής κοινότητας προκαλεί ο αυστριακός συγγραφέας, ο οποίος στο καινούργιο του βιβλίο διατείνεται πως η Τροία του ομηρικού έπους βρισκόταν στην πραγματικότητα στην Κιλικία! Το θέμα προβλήθηκε πρόσφατα στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, ενώ στον ελληνικό Τύπο είχε παρουσιαστεί ήδη τον Ιανουάριο από τον  Δ.Ν. Μαρωνίτη στην εφημερίδα «Το Βήμα».

Π.Τ.

Πηγή: Welt online, 27/2/2008