Μουσείο της Ακρόπολης

Τμήμα ανωδομής (θριγκού) κτηρίου (αρ. 4503, 4510), Μουσείο της Ακρόπολης

Αποτελείται από επιστύλιο, διάζωμα με τρίγλυφα και μετόπες, γείσο και υδρορρόη (σίμη)
560 – 500 π.Χ. Πωρόλιθος και μάρμαρο Υμηττού.