Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Στολίδια της Τoρά, Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος

Σύνολο ασημένιων στολιδιών για την Κτανά Τορά, έναν δηλαδή μικρό κύλινδρο της Τορά, Ρόδος 1789.