Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Πολιτική & διοικητική οργάνωση, Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Αίθουσα 2: Πολιτική και διοικητική οργάνωση της Ηπείρου

Η ιδιαίτερη πολιτειακή οργάνωση των ηπειρωτικών εθνών και οι θεσμοί τους, η οικονομία και οι εμπορικές επαφές των ηπειρωτικών πόλεων με άλλα αστικά κέντρα του ελληνικού κόσμου προβάλλονται μέσα από την πλούσια συλλογή νομισμάτων καθώς και από τις γραπτές επιγραφικές μαρτυρίες.