Άλλες εκδηλώσεις
18:00 Ώρα
Ελλάδα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Τηλ.: 210 5235781, 210 3822441
e-mail.: emaemsociety@gmail.com

Ποιος νίκησε στην Τροία;

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011

Ομιλία του δρος Γ. Βαρουφάκη (Επικ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών), με θέμα «Τελικά ποιος νίκησε στην Τροία, οι Αχαιοί ή οι Τρωαδίτες;».

Διοργάνωση: Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας.