Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού ενημέρωσε σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που αφορά το κτήριο που είχε παραχωρηθεί στον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων:

«Δυνάμει της 761/2024 απόφασης του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίφθηκε η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) κατά της απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού, που ανακάλεσε την παραχώρηση προς τον ΣΕΑ του ακινήτου επί της οδού Ερμού 134-136, το οποίο ανήκει στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου και αποτελεί επιπλέον κηρυγμένο μνημείο ως έργο τέχνης.

»Η δικαστική απόφαση έκρινε ότι η ως άνω ανάκληση της παραχώρησης είναι νόμιμη και αιτιολογημένη διότι ο ΣΕΑ παραχωρούσε το ακίνητο σε τακτική βάση σε τρίτους, για δικές τους εκδηλώσεις, κατά παράβαση των αποφάσεων παραχώρησης οι οποίες όριζαν, ρητά και συγκεκριμένα, ότι το Ελληνικό Δημόσιο παραχωρούσε το ακίνητο-μνημείο στον ΣΕΑ αποκλειστικά για να στεγάσει εκεί την έδρα του».

Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση: «ως προς τα συνδικαλιστικά δικαιώματα που επικαλέστηκε ο ΣΕΑ, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έκρινε ότι ο ΣΕΑ δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο για την εγγραφή του στα ειδικά βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων και συνεπώς, δεν απέδειξε ότι συνιστά συνδικαλιστικό σωματείο».