«Τεχνολογικές παραδόσεις κατά τη μετάβαση από το Πλειστόκαινο στο Ολόκαινο στην Ελλάδα υπό το φως των δεδομένων της βραχοσκεπής Μποΐλα και του σπηλαίου Κεφαλάρι» είναι ο τίτλος διάλεξης που θα δώσει η Παρασκευή Ελεφάντη (Δρ Αρχαιολογίας) στο πλαίσιο των Αιγαιακών Διαλέξεων που διοργανώνει ο «Αιγεύς – Εταιρεία Αιγαιακής Προϊστορίας» σε συνεργασία με το Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών.

«Η παλαιοπεριβαλλοντική αστάθεια που επικράτησε στην Ελλάδα κατά το τέλος της τελευταίας παγετώδους περιόδου οδήγησε τις παλαιολιθικές κοινότητες που έδρασαν κατά τη μετάβαση από τέλος του Πλειστοκαίνου στις αρχές του Ολοκαίνου (γύρω στο 12000-10000 π.Χ.) να αναπτύξουν ποικίλες στρατηγικές επιβίωσης, στις οποίες συγκαταλέγεται η διεύρυνση του διατροφικού τους φάσματος, η τάση για μείωση του νομαδικού τρόπου ζωής, η επέκταση των δραστηριοτήτων σε νέα οικοσυστήματα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, και τέλος η τεχνολογική ποικιλότητα», αναφέρει σχετικά με το θέμα της ομιλίας της η Παρασκευή Ελεφάντη. «Όσον αφορά την τεχνολογική ποικιλότητα παρατηρήθηκαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα. Ενώ για παράδειγμα στην ηπειρωτική Ελλάδα οι λιθοτεχνίες απολεπισμένου λίθου φαίνεται να αποτελούν συνέχεια των τεχνολογικών παραδόσεων που αναπτύχθηκαν στην Ανώτερη Παλαιολιθική, στη νησιωτική Ελλάδα αποκτούν πιο αυτόνομα, ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά με επιρροές από την Ανατολία και την Κύπρο. Στην παρούσα ομιλία, παρουσιάζονται οι λιθοτεχνίες δύο ηπειρωτικών μεταβατικών θέσεων, της Μποΐλας Ιωαννίνων και του Κεφαλαρίου Αργολίδας, με σκοπό να φωτιστεί η πολυπλοκότητα των τεχνολογικών παραδόσεων που αναπτύχθηκαν κατά την εν λόγω περίοδο και να συζητηθεί η σχέση τους με περιβαλλοντικούς, πολιτισμικούς ή άλλους παράγοντες» καταλήγει η Δρ Ελεφάντη.

Η διάλεξη θα δοθεί την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2024, ώρα 19:00, στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, σταθμός μετρό Ακρόπολη).