Αρχαία αντικείμενα που βρέθηκαν την Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 στην περιοχή της Αρτέμιδας περισυλλέχθηκαν από το Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Τα αρχαία αντικείμενα μεταφέρθηκαν από κλιμάκιο αστυνομικών στην έδρα της υπηρεσίας και εξετάστηκαν από αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου περί Προστασίας Αρχαιοτήτων.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν: μαρμάρινη κεφαλή γενειοφόρου ανδρικής μορφής, 36 εκ., που πιθανόν αποτελεί τμήμα ανάγλυφου, δύο πήλινα ειδώλια ένθρονων γυναικείων μορφών, δύο κεφαλές πήλινων γυναικείων ειδωλίων με πόλο, τμήμα πήλινου ειδωλίου γυναικείας μορφής με περίτεχνη κόμμωση, μελαμβαφής λύχνος, μελαμβαφής κάνθαρος, σώμα πήλινης πυξίδας με το κάλυμμά της, πήλινο μελαμβαφές κυάθιο, τμήμα πήλινου πτηνόσχημου ειδωλίου, πήλινο ειδώλιο πτηνού, άνω τμήμα πήλινου ειδωλίου ένθρονης γυναικείας μορφής, τμήμα πήλινου προσωπείου, σώμα πήλινης πυξίδας, πήλινο κάλυμμα θυμιατηρίου και πήλινο υπόστατο αγγείου.

Οι αρχαιότητες, θα παραδοθούν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Βραυρώνας.