Ηλίας Κολοβός / Γιώργος Πάλλης / Παναγιώτης K. Πούλος (επιμ.), Οθωμανικά μνημεία στην Ελλάδα. Κληρονομιές υπό διαπραγμάτευση, École française d’Αthènes / Εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2023, 312 σελ. ISBN: 978-618-218-008-2

Το βιβλίο εξετάζει τα οθωμανικά μνημεία της Ελλάδας ως την κληρονομιά μιας ιστορικής περιόδου που υπόκειται σε πολλαπλές αναγνώσεις. Το συλλογικό αυτό έργο συγκεντρώνει πρωτότυπες μελέτες που καλύπτουν μεγάλο εύρος επιστημονικών κλάδων, όπως η ιστορία της τέχνης, η αρχαιολογία, η αρχιτεκτονική και οι σπουδές του αστικού χώρου. Μέσα από πλούσιο αδημοσίευτο αρχειακό, φωτογραφικό και επιγραφικό υλικό οι συγγραφείς των μελετών εμπλουτίζουν τη γνώση της ιστορίας εμβληματικών οθωμανικών μνημείων των ελληνικών πόλεων και αναδεικνύουν άγνωστες πτυχές της αρχιτεκτονικής του αγροτικού χώρου της Ελλάδας.

Στις σελίδες του βιβλίου ζωντανεύουν οι ιστορίες τόπων, κτιρίων και ανθρώπων από την Οθωμανική περίοδο έως τις μέρες μας και τροφοδοτούν τον διάλογο για τη θέση και το ρόλο αυτής της ιδιαίτερης κληρονομιάς στην σύγχρονη Ελλάδα. Οι κριτικές αναλύσεις που παρουσιάζονται στο παρόν συλλογικό έργο ανανεώνουν και διευρύνουν την έρευνα στα πεδία των οθωμανικών σπουδών και της πολιτιστικής κληρονομιάς.