Απόστολος Μιχαηλίδης, Ινδουισμός. Καταβολές – Ιστορική πορεία – Βασικές αντιλήψεις – Λατρεία, έκδ. Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2022, 440 σελ. ISBN: 978-960-354-552-1

Βέδες, Αράνυακας, Μπράχμανας, Ουπανισάδες, Μαχαμπάρατα και Ραμάγιανα, Βίσνου, Σίβα, Γκανέσα, Ντούργκα, Λάκσμι, Σαράσβατι, Πατάντζαλι, Σάνκαρα, Ραμανούτζα, Βιβεκανάντα, Γκάντι, Σάι Μπάμπα κ.ά. Κείμενα, θεότητες, προσωπικότητες, τύποι λατρείας, ήθη και έθιμα, παρελαύνουν στον παρόντα τόμο, ενώνοντας το παρελθόν και το παρόν της πολυπλοκότερης θρησκείας του κόσμου. Της τρίτης κατά σειράν μεγαλύτερης, με ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια πιστούς περίπου και με μια τάση αυξητική. Η παρουσία του Ινδουισμού στον παρόντα κόσμο ως θρησκευτικό και πολιτισμικό φαινόμενο δεν μπορεί να παραβλεφθεί, για αυτό και η παρούσα μονογραφία αποτελεί χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για τον ειδικό ερευνητή, αλλά και για κάθε ενδιαφερόμενο.

Ο Απόστολος Μιχαηλίδης γεννήθηκε το 1965 στο Παλαιοχώρι Παγγαίου από Μικρασιάτες γονείς. Αποφοίτησε το 1987 από το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνέχισε με υποτροφία του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών τις μεταπτυχιακές του σπουδές (1990-1993) στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Θρησκείας του Banaras Hindu University (Βαρανάσι, Ινδία), απ’ όπου έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (Master of Arts in Indian Philosophy and Religion). To 2005 αναγορεύθηκε διδάκτορας του Τμήματος Θεολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό «Άριστα». Από τον Οκτώβριο του 2020 είναι μέλος του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2006 δημοσίευσε τη διδακτορική του διατριβή Η θέση της γυναίκας στον Ινδουισμό (βελτιωμένη επανέκδοση 2009, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα). Επιπλέον, δημοσίευσε πλήθος άρθρων θρησκειολογικού, θρησκειοϊστορικού και ιστορικού περιεχομένου σε συλλογικούς τόμους και στον έντυπο περιοδικό τύπο.