Με θέμα «Η Δύναμη των Μουσείων» γιορτάζεται και φέτος, όπως κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου, η Διεθνής Ημέρα Μουσείων. Το ΔΣ του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM) επέλεξε τον Μητροπολιτικό Οργανισμό Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης – MOMus, ως τιμώμενο φορέα για το 2022, εκτιμώντας ιδιαίτερα το επιστημονικό, εκπαιδευτικό και ευρύτερα πολιτιστικό έργο που επιτελεί, καθώς και για τη δυναμική παρουσία του στον εικαστικό χώρο.

Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαΐου στις 19:30 στο MOMus-Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, στο αμφιθέατρο «Ξανθίππη Χόιπελ» (οδός Εγνατίας 154, εντός ΔΕΘ-HELEXPO), στη Θεσσαλονίκη. Από τις 17 έως τις 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε όλα τα μουσεία του Οργανισμού. Παράλληλα, σε όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν από μουσεία και άλλους πολιτιστικούς φορείς εκθέσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα και άλλες εκδηλώσεις που θα περιληφθούν σε ειδικό έντυπο, διαθέσιμο ψηφιακά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Τμήματος.

Τα μουσεία μεταμορφώνουν τον κόσμο. Παρουσιάζοντας το παρελθόν, ανοίγουν νέους ορίζοντες και διαμορφώνουν νέες καινοτόμες ιδέες με σκοπό την οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Ο φετινός εορτασμός θα επικεντρωθεί στη δυναμική συμβολή των μουσείων σε τρία επίκαιρα ζητήματα:

Βιωσιμότητα: Τα μουσεία είναι στρατηγικοί εταίροι στην υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και έχουν τη δύναμη, μέσα από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, να συμβάλλουν στη συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και στη διάδοση επιστημονικών γνώσεων για την αντιμετώπισή τους.

Καινοτομία – νέες τεχνολογίες – προσβασιμότητα: Οι νέες ψηφιακές τεχνολογίες που αλλάζουν την καθημερινή ζωή αναπτύσσονται εξίσου ταχύτατα και στον τομέα των μουσείων. Η ψηφιακή στροφή συμβάλλει στην προσβασιμότητα των μουσειακών συλλογών και στην πολύπλευρη ερμηνεία τους, στην ενίσχυση των εμπειριών του επισκέπτη και γενικότερα στην προβολή των μουσείων.

Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής μέσω της εκπαίδευσης: Μέσα από την ερμηνεία και την παρουσίαση των συλλογών, καθώς και την οργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων, τα μουσεία ενισχύουν την κοινωνική συνοχή. Υποστηρίζοντας τις δημοκρατικές αξίες και παρέχοντας ισότιμες ευκαιρίες διά βίου μάθησης σε όλους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συμμετοχικής κοινωνίας των πολιτών με γνώσεις και διάθεση προσφοράς και δημιουργίας.