Το διάστημα 26-29 Απριλίου επιτελείο ειδικών επιστημόνων του Ευρωπαϊκού Κέντρου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (EKBMM) πραγματοποίησε έρευνες στον βυζαντινό ναό του Αγίου Γεωργίου στο Κουρμπίνοβο με σκοπό την εκπόνηση της μελέτης συντήρησης των τοιχογραφιών που σώζονται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό του. Ο ναός αυτός αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της βυζαντινής Μακεδονίας και διασώζει ένα από τα κορυφαία σύνολα μνημειακής ζωγραφικής της εποχής των Κομνηνών (1191).

Τον Ιούνιο του 2021 το Υπουργείο Πολιτισμού της Βόρειας Μακεδονίας υπέγραψε με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων μνημόνιο συνεργασίας, για τη συντήρηση των τοιχογραφιών του πολύ σπουδαίου αυτού μνημείου. Ακολούθησαν επιτόπιες έρευνες των συντηρητών του ΕΚΒΜΜ και πρόσφατα εγκρίθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού της Β. Μακεδονίας η εκπόνηση της ολοκληρωμένης σχετικής μελέτης, η οποία περιλαμβάνει δειγματοληψίες χρωστικών, λήψεις με πολυφασματική κάμαρα, λήψεις με UV ακτινοβολία, χρωματομετρία, μακροσκοπικές λήψεις με στερεομικροσκόπιο, φωτογράφiση με εφαπτομενικό φωτισμό.

Τις μέρες αυτές, το επιτελείο των συντηρητών του ΕΚΒΜΜ (Ηλέκτρα Καραγιαννίδου, υπεύθυνη μελέτης, Αστέριος Αποστολίδης, Αλέξιος Παπαπελεκάνος και Αλέξανδρος Κωνσταντάς) με επικεφαλής τη Διευθύντρια δρα Φλώρα Καραγιάννη, με τη συνδρομή του προσωπικού του Ινστιτούτου Μνημείων και Μουσείων στα Μπίτολα (Oliviera Makrievska, Jovica Bogoev, Slave Stojanov, Krste Kocov) υπό τη διεύθυνση της Meri Stojanova, πραγματοποίησε επιτόπιες διερευνητικές εργασίες στο μνημείο, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, που μετέφερε από την Ελλάδα. Σκοπός είναι να ολοκληρωθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη τεκμηρίωση της αυθεντικής ζωγραφικής, ο εντοπισμός και η εξακρίβωση πιθανών επιζωγραφίσεων και όλων των επεμβάσεων που υπέστη μέσα στους αιώνες, η καταγραφή της παθολογίας τους, και τελικά, οι προτεινόμενες επεμβάσεις για τη συντήρησή τους. Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον προσεχή Ιούλιο, οπότε και θα κατατεθεί προς έγκριση από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Πολιτισμού της Βόρειας Μακεδονίας. Στη συνέχεια, το ΕΚΒΜΜ θα προχωρήσει στην εκτέλεση του έργου συντήρησης των τοιχογραφιών με έξοδα του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.