Τριάντα οκτώ αρχαιότητες διαφόρων περιόδων της προϊστορίας και ιστορίας της Κύπρου επέστρεψε οικειοθελώς στην Κυπριακή Δημοκρατία η Katherine Grayson Wilkins. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου, οι αρχαιότητες παραδόθηκαν στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσινγκτον στις 11 Νοεμβρίου 2021.

Κατά την παραλαβή των αρχαιοτήτων, ο Πρέσβης της Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον, Μάριος Λυσιώτης, ευχαρίστησε την Grayson Wilkins για την επιστροφή των αρχαιοτήτων, οι οποίες βρίσκονταν στην κατοχή του συζύγου της Fraser Bryan Wilkins (πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus American Archaeological Research Institute-CAARI από το 2015 μέχρι το 2021) και πριν ήταν στη κατοχή του πατέρα του, Fraser Wilkins (του πρώτου Πρέσβη των ΗΠΑ στην Κυπριακή Δημοκρατία, 1960-1964).

«Το Τμήμα Αρχαιοτήτων ως το αρμόδιο Τμήμα της Κυπριακής Δημοκρατίας για την προστασία και τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και τους επαναπατρισμούς, θα συνεχίσει τις εντατικές του προσπάθειες για τη διάσωση και τον επαναπατρισμό της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου και την πάταξη της σύλησης και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αντικειμένων. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία και ο συντονισμός με όλες τις αρμόδιες αρχές, την Εθνική Επιτροπή για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς αλλά και η επαφή με το ευρύτερο κοινό είναι υψίστης σημασίας», καταλήγει η ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου.