Το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος» ανακοίνωσε την έναρξη της νέας Πράξης «Μετάλλων Τόποι: Σταυροδρόμια πολιτισμού στην ανατολική Μεσόγειο», η οποία υλοποιείται στα νησιά Σίφνο, Σέριφο και Κύθνο, καθώς και στην Κοινότητα Ασγάτας της Κύπρου, περιοχές εξέχουσας αλλά ελάχιστα γνωστής έως σήμερα πολιτιστικής και τεχνολογικής κληρονομιάς, με μεταλλευτικά-μεταλλουργικά κατάλοιπα ηλικίας άνω των 5.000 ετών. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη αυτής της πανευρωπαϊκής σημασίας κληρονομιάς, παράλληλα με την προώθηση νέων θεματικών μορφών τουρισμού, προσβλέποντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην αειφορία των περιοχών αυτών.

Για την υλοποίηση της Πράξης συνεργάζονται, υπό τη μορφή εταιρικού σχήματος, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (κύριος δικαιούχος), η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (ΥΠΠΟΑ), ο Δήμος Σίφνου, η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Κοινότητα Ασγάτας της Κύπρου. Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα γίνει η προαγωγή συσσωρευμένων επιστημονικών γνώσεων για την αρχαιομεταλλουργική παράδοση των περιοχών αυτών και ο εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Οι συνεργαζόμενοι φορείς προβλέπεται να συνεισφέρουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, υπερπηδώντας γεωγραφικά όρια και σύνορα. Στα καινοτόμα χαρακτηριστικά της Πράξης περιλαμβάνονται οι δράσεις προβολής των αναδεικνυόμενων περιοχών μέσω καινοτόμων τεχνολογικών «εργαλείων» (τρισδιάστατες απεικονίσεις, διαδικτυακή-GIS πλατφόρμα) και νέων μορφών επικοινωνίας (μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης έχει ύψος 1,3 εκατ. ευρώ και η διάρκεια υλοποίησής της είναι 24 μήνες. Η Πράξη εγκρίθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.