Το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εργασιών για το έτος 2020 των ανασκαφών του Κέντρου Μεσογειακής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας και του Τμήματος Κλασικής Αρχαιολογίας του Ινστιτούτου Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Jagiellonian Κρακοβίας.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, οι δύο Πολωνικές Αρχαιολογικές Αποστολές που δραστηριοποιούνταν στην Πάφο (Πανεπιστήμιο Βαρσοβίας και Πανεπιστήμιο Jagiellonian Κρακοβίας) συνενώθηκαν υπό τη διεύθυνση της καθηγήτριας Ewdoksia Papuci-Wladyka. Τα δύο Πανεπιστήμια δημιούργησαν μια ένωση στην οποία μετέχει και η Σχολή Γεωδαισίας και Χαρτογραφίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βαρσοβίας. Η ένωση αυτή εξασφάλισε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος OPUS 18 του Εθνικού Κέντρου Ερευνών της Πολωνίας για έρευνα στην Πάφο και το νέο ερευνητικό πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Maloutena and Agora in the Layout of Paphos: modelling the cityscape of the Hellenistic and Roman Capital of Cyprus (ΜΑ-Ρ)».

Παρά τη δύσκολη επιδημιολογική κατάσταση, η πρώτη ανασκαφική περίοδος του νέου διεπιστημονικού προγράμματος ΜΑ-Ρ διενεργήθηκε μεταξύ 1ης Οκτωβρίου και 1ης Νοεμβρίου 2020. Την ομάδα του αποτέλεσαν εκπρόσωποι διαφόρων επιστημονικών πεδίων (αρχαιολογία, γεωφυσική, αρχιτεκτονική), καθώς και ειδικοί τηλεπισκόπησης, διαδικαστικής μοντελοποίησης και χωρικής ανάλυσης. Στόχος του προγράμματος είναι η διαχρονική αποκατάσταση του αστικού σχεδιασμού της αρχαίας Πάφου, του οδικού δικτύου της πόλης και η μελέτη χρήσης των κτηρίων. Έμφαση δίνεται στην οικιστική περιοχή της Μαλούτενας και στο κέντρο της αρχαίας πόλης, την περιοχή της Αγοράς. Το αποτέλεσμα της έρευνας θα είναι η ανασύνθεση του αστικού τοπίου και των κτηρίων σε μορφή τρισδιάστατων μοντέλων. Τα τρισδιάστατα μοντέλα θα τεθούν σε χωρική ανάλυση προκειμένου να δημιουργηθεί η σχέση μεταξύ της διάταξης των κτηρίων και των οδών και η λειτουργία της πόλης σε ό,τι αφορά την ορατότητα, την κίνηση των κατοίκων, τον κατά προσέγγιση αριθμό των κατοίκων της πόλης κ.ά. Το πρόγραμμα εφαρμόζει μια καινοτόμα για την Κύπρο μεθοδολογία, η οποία έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε έναν περιορισμένο αριθμό άλλων αρχαιολογικών χώρων στη Μεσόγειο (Πομπηία, Carnutum).

Κατά το 2020 η ανασκαφική έρευνα επικεντρώθηκε σε δύο σημεία του αρχαιολογικού χώρου. Αφενός, στην επιβεβαίωση ορισμένων κεντρικών σημείων του οδικού δικτύου της Πάφου και στη χρονολόγηση της κατασκευής των οδικών αξόνων της πόλης. Αφετέρου, συνεχίστηκε η ανασκαφική έρευνα πλησίον της Αγοράς για επιβεβαίωση των στοιχείων που προέκυψαν από τη γεωφυσική επισκόπηση της Νότιας Στοάς και του αρχαίου οδικού δικτύου της περιοχής.

Παράλληλα, διενεργήθηκε η τελευταία περίοδος του Ερευνητικού προγράμματος Pafos Agora Project (PAP), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Διεπιστημονικό πρόγραμμα της Πολωνίας MAESTRO. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε  το 2020, μελετούσε από το 2015 τις εμπορικές και οικονομικές δομές της αρχαίας Πάφου. Τα πορίσματα των ερευνών βρίσκονται σε στάδιο μελέτης και ήδη έχει δημοσιευθεί ένα μεγάλο μέρος του αρχαιολογικού υλικού στον τόμο Paphos Agora Project (PAP), vol. 1. Interdisciplinary Research of the Jagiellonian University in Nea Paphos UNESCO World Heritage Site (2011-2015): First Results (επιμ.: E. Papuci-Wladyka, Krakow: Historia Iagellonica).

Στο πλαίσιο ανάδειξης του έργου της Πολωνικής Αρχαιολογικής Αποστολής διοργανώθηκε μια μικρή εκδήλωση σύντομης διάρκειας σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου και την Πρεσβεία της Δημοκρατίας της Πολωνίας, για τον εορτασμό των 55 χρόνων των Πολωνικών ανασκαφών στην Πάφο. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Γιάννης Καρούσος.