Διαδικτυακή διάλεξη της Διευθύντριας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου Αναστασίας Τζιγκουνάκη, με τίτλο «Η παράκτια ΜΜ ΙΙΙ – ΥΜ Ι εγκατάσταση στο Καλό Χωράφι Μυλοποτάμου. Επισκόπηση», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, και ώρα 18:30, στο πλαίσιο του Σεμιναρίου Μινωικής Αρχαιολογίας.

Η MM III-YM I θέση στο Καλό Χωράφι Μυλοποτάμου βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κρήτης, ανατολικά από το Μπαλί και δυτικά των Σισσών. Το 2012 πραγματοποιήθηκε σωστική ανασκαφή, καθώς είχε εντοπιστεί παράνομη δραστηριότητα στην περιοχή που διατάραξε τον χώρο και το αρχαιολογικό τοπίο. Από το 2013 διεξάγεται συστηματική ανασκαφή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου, υπό τη διεύθυνση της Αναστασίας Τζιγκουνάκη.

Η συστηματική έρευνα στο Καλό Χωράφι έφερε στο φως, στην κορυφή ενός λόφου, κτηριακό συγκρότημα μεγάλων διαστάσεων και μάλλον περίπλοκης δομής. Προς το παρόν, 16 χώροι έχουν αποκαλυφθεί κατά την περίοδο ανασκαφής 2014–2020. Η αρχιτεκτονική δομή χαρακτηρίζεται από σαφώς οριοθετημένη τοιχοποιία, που σε ορισμένες περιπτώσεις διατηρείται σε ύψος άνω του 1 μ., ορίζοντας χώρους τετράγωνης ή ορθογώνιας κάτοψης και διαδρόμους. Σε μερικούς από τους χώρους βρέθηκαν τμήματα τοιχογραφιών, σε κάποιες περιπτώσεις πιθανά προερχόμενα από ανώτερο όροφο. Δύο ισχυροί τοίχοι ορίζουν το συγκρότημα στα νοτιοδυτικά και βορειοδυτικά. Δύο φάσεις χρήσης του κτηρίου αποκαλύπτονται σε ορισμένα δωμάτια.

Η κεραμική χρονολογεί τη χρήση της θέσης στην MM III–ΥM I περίοδο. Πρόκειται για μεγάλο αριθμό αγγείων, που συνίσταται σε πολλές εκατοντάδες κωνικά κύπελλα, πρόχους, καρποδόχες, μεσαίου μεγέθους αγγεία, λύχνους, πύραυνα, ρυτά και λοπάδες, έναν μικρό αριθμό αμφορέων και αγγείων αποθήκευσης, όπως πίθοι ή τριποδικά αγγεία. Σημαντική στην κεραμική είναι η παρουσία μικρογραφικών αγγείων, κυπέλλων και προχοϊδίων. Τέλος, η παρουσία γραφής όπως η Γραμμική A και η Κυπρο-μινωική, καθώς και μεταλλικών αντικειμένων όπως χρυσά ελάσματα, σηματοδοτεί το εύρος των επαφών της μινωικής εγκατάστασης συνδέοντας το κτηριακό συγκρότημα με υπερπόντιες διαδρομές και το ανακτορικό σύστημα της Κρήτης.

Επί των ερειπίων του ΜΜ ΙΙΙ–ΥΜ Ι συγκροτήματος κατασκευάστηκε κτήριο κατά την ΥΜΙΙΙ περίοδο, με διαφορετικό προσανατολισμό και κινητά ευρήματα λατρευτικού χαρακτήρα.

Η διάλεξη θα δοθεί στα ελληνικά.

Για να παρακολουθήσετε τη διάλεξη, πατήστε εδώ.