Πρόσκληση συμμετοχής για τη χορήγηση 6 νέων υποτροφιών απευθύνει το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, το μοναδικό ερευνητικό ίδρυμα του ελληνικού κράτους που εδρεύει στο εξωτερικό.

Το Ινστιτούτο προσκαλεί υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές, ελληνικής ιθαγένειας, να υποβάλουν την ερευνητική τους πρόταση στο επιστημονικό πεδίο των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών για την χορήγηση ετήσιας υποτροφίας για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Η μέγιστη χρηματοδότηση για κάθε υποτροφία ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ συνολικά, καταβαλλόμενο σε 4 δόσεις των 2.500 ευρώ, ανά τρίμηνο.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Εποπτικής Επιτροπής, οι υπότροφοι καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας θα πρέπει να διαμένουν στο Ινστιτούτο, σε χώρο που θα τους παραχωρηθεί δωρεάν, ενώ θα έχουν πλήρη πρόσβαση στη Βιβλιοθήκη, το Αρχείο και τις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. Η κάθε ερευνητική πρόταση, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να είναι πρωτότυπη μελέτη στο επιστημονικό πεδίο των βυζαντινών και μεταβυζαντινών σπουδών και να εκπονηθεί εντός του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση eeiv@mfa.gr. Για κάθε επιπλέον πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν τα ερωτήματά τους στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Διάρκεια υποβολής αιτήσεων: από 20 Δεκεμβρίου 2020 έως και 20 Φεβρουαρίου 2021.