Χρήστος Χ. Καρύδης, Τεχνικές και υλικά ζωγραφικών έργων τέχνης: Φορητές εικόνες και πίνακες. Γενικές αρχές προληπτικής συντήρησης, Εκδόσεις Ίων, 2019, σ. 184. ISBN: 978-960-508-301-4

H μελέτη αυτή απευθύνεται στους σπουδαστές ή επαγγελματίες αγιογράφους και εικαστικούς, που οφείλουν να γνωρίζουν τις ιδιότητες των νέων υλικών και την αντοχή τους στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, στους συντηρητές έργων τέχνης, στους επιμελητές ή διαχειριστές συλλογών και, τέλος, στους ιδιοκτήτες ζωγραφικών έργων που θέλουν να γνωρίσουν τους τρόπους διατήρησης των έργων τους.

Έγινε προσπάθεια αφενός μεν να παρουσιαστεί η κατασκευή των φορητών εικόνων και των ζωγραφικών έργων όπως έχουν ήδη κάνει στο παρελθόν και άλλες μελέτες, αφετέρου δε να παρουσιαστούν τα κατασκευαστικά υλικά και οι παράγοντες φθοράς και γήρανσης από τη σκοπιά του συντηρητή έργων τέχνης, γεγονός που θα βοηθήσει, πιστεύουμε, τους εικαστικούς και αγιογράφους και θα αποτελέσει καινοτόμο προσέγγιση.

Διαρθρώνεται σε 12 κεφάλαια και καλύπτει την παρουσίαση όλων των κατασκευαστικών υλικών και τεχνικών. Διαμορφώθηκε για μεγαλύτερη ευκολία σε τρία κύρια μέρη. Στο πρώτο μέρος αναλύονται όλα τα κατασκευαστικά υλικά της φορητής εικόνας (ξύλο, ύφασμα, προετοιμασία, χρωστικές, συνδετικά υλικά, χρύσωμα και βερνίκωμα) και στο τέλος παρουσιάζεται βήμα προς βήμα η κατασκευή μιας φορητής εικόνας. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζονται τα υλικά και η κατασκευή ενός ζωγραφικού έργου σε ύφασμα όπως επίσης και οι τρόποι τελαρώματος. Το τρίτο και τελευταίο μέρος αφιερώνεται στη διατήρηση των ζωγραφικών έργων μέσω της «πρόληψης» παρουσιάζοντας τα βασικά πεδία της προληπτικής συντήρησης.

Χαιρετισμός: Α.Θ.Μ. Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β.

Προλογισμός: Δρ Μιχαήλ Δουλγερίδης (τ. Διευθυντής Συντήρησης Εθνικής Πινακοθήκης).

Εισαγωγικό Σημείωμα για τη Θεολογία της Εικόνας: Δρ Γεώργιος Κόρδης.

Ο Χρήστος Χ. Καρύδης (Συντηρητής Έργων Τέχνης -Π.Ε.) είναι επίκουρος καθηγητής Προληπτικής και Επεμβατικής Συντήρησης Οργανικών Έργων Τέχνης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.