Ένας πήλινος μικρογραφικός στάμνος (ύψους περ. 6 εκ.) της Δίχρωμης κεραμικής, που χρονολογείται στην Κυπρο-Αρχαϊκή Ι περίοδο (750-600 π.Χ.) και είχε παράνομα εξαχθεί από την Κύπρο μετά την τουρκική εισβολή του 1974, παραδόθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Λονδίνο, στις 21 Αυγούστου 2020. Η αρχαιότητα, την οποία παρέδωσε στις αστυνομικές αρχές του Λονδίνου ο Κώστας Παρασκευαΐδης, ιδιοκτήτης του οίκου πώλησης αρχαιοτήτων ArtAncient με έδρα το Λονδίνο, δόθηκε στον Ύπατο Αρμοστή Ανδρέα Κακουρή από τον Αστυνομικό Ανακριτή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου, Ray Swan.

Στο προσεχές μέλλον, θα πραγματοποιηθεί και ο φυσικός επαναπατρισμός του αντικειμένου.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων Κύπρου: «Κάθε επιστροφή κλεμμένου και παράνομα εξαχθέντος πολιτιστικού αντικειμένου έχει τεράστια σημασία, τόσο σε πρακτικό όσο και σε συμβολικό επίπεδο, αφού ουσιαστικά επιστρέφεται ένα μέρος της ιστορίας και της ταυτότητας του τόπου. Για την Κύπρο, η πολιτιστική κληρονομιά της οποίας υπέστη σύληση, κλοπή, παράνομη εξαγωγή και διακίνηση σε τεράστια κλίμακα, ιδιαίτερα ως αποτέλεσμα της τουρκικής εισβολής του 1974, ο εντοπισμός και επαναπατρισμός κλεμμένων πολιτιστικών αντικειμένων είναι υψίστης σημασίας.

»Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς και την Εθνική Επιτροπή για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, συνεχίζουν τις προσπάθειες για εντοπισμό κλεμμένων κυπριακών αρχαιοτήτων ανά το παγκόσμιο» καταλήγει η ανακοίνωση.