Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ), έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της υγείας των επισκεπτών και των εργαζομένων του, ανακοινώνει την επαναλειτουργία των εννέα Μουσείων του, από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, με δωρεάν είσοδο έως το τέλος Ιουνίου.

Στο πλαίσιο της σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα, ανοιχτά για το κοινό είναι, ήδη, το Ιστορικό Αρχείο και η Βιβλιοθήκη του ΠΙΟΠ στην Αθήνα, ακολουθώντας όλα τα μέτρα που αφορούν στην ασφάλεια εργαζομένων και χρηστών.

Τα Μουσεία του ΠΙΟΠ είναι τα εξής:

Μουσείο Αργυροτεχνίας (Ιωάννινα)

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα (Βόλος)

Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας

Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού (Σπάρτη)

Μουσείο Μετάξης (Σουφλί)

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης (Δημητσάνα)

Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου (Αγ. Παρασκευή)

Μουσείο Μαστίχας Χίου

Μουσείο Μαρμαροτεχνίας (Πύργος Τήνου)