Την ιστορία του Σελεύκου Α’ του Νικάτορα αφηγούνται στο ευρύ κοινό τα δύο «επεισόδια» της σειράς που ετοίμασε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, τα οποία παρουσιάζουμε σήμερα (δείτε τα προηγούμενα εδώ).

Στην προσωπικότητα και την ιστορική διαδρομή του γόνου της Ευρωπού, Σελεύκου Α’, μάλλον του σπουδαιότερου –και κατά τον αρχαίο ιστορικό Αρριανό– εκ των Διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που έμελλε να γίνει βασιλέας-ηγέτης της Δυναστείας των Σελευκιδών, είναι αφιερωμένη η δεύτερη εκθεσιακή ενότητα του νεοσύστατου Κέντρου Ενημέρωσης αρχαίας Ευρωπού.

Υπενθυμίζουμε ότι από τις 18 Μαΐου 2020 ο αρχαιολογικός χώρος Ευρωπού θα λειτουργεί καθημερινά (εκτός Τρίτης), 8.00-15.30, με ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας για το κοινό και τους εργαζομένους.