Τη συγκρότηση Επιτροπής ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας του ταινιοδρόμου του εργοστασίου Λιπασμάτων, μεγάλο τμήμα του οποίου κατέρρευσε με τη σεισμική δόνηση της 19ης Ιουλίου 2019, ανακοίνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση: «Η αυτοψία η οποία έγινε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ σχετικά με την κατάρρευση μέρους του ταινιοδρόμου του εργοστασίου Λιπασμάτων, στο φανάρι της εισόδου του λιμένα Πειραιά (Μώλος Κράκαρη) λόγω του πρόσφατου σεισμού, απέδωσε μακροσκοπικά τα εξής ευρήματα:

»Τμήμα Α: Λόγω του σεισμού έπεσαν μικρά τμήματα σκυροδέματος από δυο υποστυλώματα τα οποία είχαν διαρραγεί λόγω οξείδωσης του οπλισμού.

»Τμήμα Β: Από τα 27 υποστυλώματα κατέρρευσαν τα τελευταία 8 που χωροθετούνται προς το Γ τμήμα. Στα υποστυλώματα που απέμειναν στο τμήμα Β σημειώθηκαν αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες καταπτώσεις. Είχαν, επίσης, διαρραγεί λόγω οξείδωσης του οπλισμού. Η παθολογία αυτή σημειώνεται σε ποσοστό 50% των υποστυλωμάτων που απέμειναν. Κακή φαίνεται ότι ήταν και η συνάφεια υποστυλώματος-οπλισμού λόγω της οξείδωσης. Επίσης, έχει σημειωθεί και κατάπτωση σε μία πλάκα στέγασης του ταινιοδρόμου ανάμεσα στο 15ο και 16ο  υποστύλωμα.

»Τμήμα Γ: Δεν παρατηρήθηκε πρόσθετη παθολογία από το σεισμό. Η κατάπτωση τμημάτων σκυροδέματος από δύο υποστυλώματα οφείλεται στην οξείδωση του οπλισμού».

«Ο ταινιόδρομος των Λιπασμάτων αποτελεί το ισχυρότερο τοπόσημο στην είσοδο της βιομηχανικής ζώνης στο λιμάνι του Πειραιά επειδή ανακαλεί τη συλλογική μνήμη της κοινωνίας που τον δημιούργησε. Επιβάλλεται η αναβίωση του Μώλου του Κράκαρη και του ταινιοδρόμου  των Λιπασμάτων» καταλήγει η ανακοίνωση.