Το 7ο Συμπόσιο Αρχαιομετρίας της Ελληνικής Αρχαιομετρικής Εταιρείας (ΕΑΕ), με τίτλο «Αρχαιολογία-Αρχαιομετρία: 30 χρόνια μετά», θα πραγματοποιηθεί στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας από την Τετάρτη 9 έως το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.

Στις θεματικές ενότητες του 7ου Συμποσίου της ΕΑΕ θα εξεταστούν ζητήματα α) χρονολογήσεων και παλαιοπεριβάλλοντος, β) γεωφυσικών διασκοπήσεων, γ) κεραμικών και υαλωδών υλικών, δ) αρχαίας –και προϊστορικής– μεταλλείας, ε) λίθων –με έμφαση στα μάρμαρα–, κονιαμάτων και χρωστικών και ζ) βιοϋλικών-βιοαρχαιολογίας. Επιπλέον, είναι επιθυμητό να οργανωθεί και μια ειδική θεματική συνεδρία για την εξέταση θεμάτων αρχαιοσεισμολογίας, γεωαρχαιολογίας και ακρίβειας στις απόλυτες χρονολογήσεις.

Μολονότι θα δοθεί έμφαση σε παρουσίαση πρωτότυπων αρχαιομετρικών εργασιών σχετιζόμενων με ζητήματα του ελλαδικού χώρου, ηπειρωτικού και νησιωτικού, το Συμπόσιο προβλέπεται να έχει ενισχυμένο διεθνή χαρακτήρα με ανακοινώσεις αναφερόμενες στον ευρύτερο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβάνοντας, έτσι, και την Κύπρο.

Γλώσσες του συμποσίου

Επίσημες γλώσσες παρουσίασης των εργασιών θα είναι η Ελληνική και η Αγγλική. Δεν προβλέπεται να υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. Ωστόσο, όσοι προτίθενται να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην ελληνική γλώσσα παρακαλούνται να μεριμνήσουν ως προς τη δίγλωσση παρουσίαση του εποπτικού υλικού τους, (πίνακες, λεζάντες, επεξηγήσεις) για τη διευκόλυνση των μη ελληνόφωνων συνέδρων.

Σημαντικές ημερομηνίες και εγγραφή

Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τίτλου και περιλήψεων εργασιών (250-400 λέξεις).

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019: Ενημέρωση συμμετεχόντων για έγκριση παρουσίασης της εργασίας.

Μέχρι την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019: Έγκαιρη εγγραφή: Συμμετέχοντες: 80 € / Φοιτητές: 50 €. Μετά τις 30 Αυγούστου το κόστος εγγραφής διαμορφώνεται σε 100 € ευρώ και 80 € αντίστοιχα.

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019: Έναρξη εργασιών Συμποσίου

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019: Δείπνο Συμποσίου, Βραβεύσεις, Τιμητικές Διακρίσεις.

Μέθοδοι πληρωμής

α) Τραπεζική κατάθεση: οι πληρωμές κατατίθενται στην Τράπεζα Πειραιώς. Όνομα Δικαιούχου: Ελληνική Αρχαιομετρική Εταιρεία, IBAN GR36 0171 8560 0068 5614 5565 719, SWIFT-BIC: PIRBGRAA. Ο καταθέτης βαρύνεται με τα έξοδα της τράπεζάς του. Η αναγραφή αιτιολογίας είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ και πρέπει να περιλαμβάνει με κεφαλαία γράμματα το ονοματεπώνυμο του καταθέτη και την ένδειξη ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΕΑΕ.

β) Κατά τη διάρκεια των εγγραφών.

Υποστήριξη Νέων Επιστημόνων και Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Η Οργανωτική Επιτροπή θα μεριμνήσει ειδικά για την υποστήριξη και την προβολή εργασιών νέων επιστημόνων, (που διανύουν το στάδιο της μετα-διδακτορικής σταδιοδρομίας τους), καθώς και μεταπτυχιακών φοιτητών με εκπτώσεις ή απαλλαγές της καταβολής δαπάνης εγγραφής, βραβεύσεις, πιθανή ειδική συνεδρία κ.ά.

Υποβολή περίληψης και συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν έως την καταληκτική ημερομηνία τη Φόρμα Εγγραφής καθώς και την Πρότυπη Φόρμα Περίληψης (βλ. συνημμένα αρχεία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε επόμενη  Εγκύκλιο, καθώς και στην επικείμενη νέα ιστοσελίδα του Συμποσίου.

Για την πρώτη αναγγελία του Συμποσίου πατήστε εδώ.

Φόρμα Εγγραφής

Πρότυπη Φόρμα Περίληψης