Τις παρατηρήσεις του για το σχέδιο νόμου «Ίδρυση παιδικού σταθμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ρύθμιση θεμάτων του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις» αναφέρει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) σε ανακοίνωσή του. Η επεξεργασία του παραπάνω σχεδίου νόμου ολοκληρώθηκε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής.

Συγκεκριμένα, ο ΣΕΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για τις ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των Υπαλλήλων του ΥΠΠΟΑ, κυρίως επειδή αφενός «διατηρούνται οι ισχύουσες κοινωνικές παροχές προς τους υπαλλήλους του Υπουργείου Πολιτισμού» και αφετέρου «διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας του προσωπικού του Ταμείου με τη μεταφορά τους στο ΥΠΠΟΑ. Στην κατεύθυνση, πάντως, της ίσης αντιμετώπισης των εργαζομένων στο ΥΠΠΟΑ, θα πρέπει να δρομολογηθεί άμεσα και η εξαγγελθείσα θεσμοθέτηση του επιδόματος παιδικού σταθμού για τους εργαζόμενους που δεν εξυπηρετούνται από τον παιδικό σταθμό και κυρίως όσους υπηρετούν εκτός Αθηνών», τονίζει ο ΣΕΑ.

Επίσης, σύμφωνα με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων «σε θετική κατεύθυνση κινείται και η προβλεπόμενη κατάργηση του Οργανισμού Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης, με την ταυτόχρονη μεταφορά του προσωπικού του στο Μουσείο Ακρόπολης». Ωστόσο, όπως σημειώνεται, «παραμένει ανοιχτό το ευρύτερο ζήτημα της λειτουργίας του Μουσείου Ακρόπολης ως ΝΠΔΔ, αποκομμένου από τη δομή του Υπουργείου Πολιτισμού και της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να καταταγούν σε οργανικές θέσεις και όχι σε προσωποπαγείς, όπως προβλέπει το σχέδιο νόμου».

Ο ΣΕΑ εκφράζει επίσης την ικανοποίηση και συμφωνία του με την επαναφορά του «επιδόματος της νήσου Δήλου», καθώς και «με την τροποποίηση του άρθρου 46 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153), προκειμένου να αποσαφηνιστεί η έννοια της απεικόνισης κινητών και ακίνητων μνημείων, ώστε να συμπεριλαμβάνει τις ψηφιακές αναπαραστάσεις και τις τρισδιάστατες απεικονίσεις». Ωστόσο, το ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, σημειώνει «την απορία του και την αντίθεσή του στην αιφνιδιαστική και αδικαιολόγητη απόσυρση, ήδη με την πρωτολογία του υφυπουργού Πολιτισμού στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, της ρύθμισης για τη διεύρυνση του δικαιώματος χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας στους υπαλλήλους των ειδικοτήτων ΠΕ Ιστορικών και ΠΕ Μουσειοπαιδαγωγών». Σύμφωνα με τον ΣΕΑ, η παραπάνω ρύθμιση «θα πρέπει να επανέλθει, καθώς, όπως ορθά επισημαίνεται εξάλλου στην ίδια την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, θεραπεύει μια άνιση και αδικαιολόγητη διάκριση εις βάρος των υπαλλήλων αυτών των ειδικοτήτων».

Τέλος, εκφράζεται ανησυχία επειδή από το συζητούμενο σχέδιο νόμου «απουσιάζει η εξαγγελθείσα από την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ νομοθετική ρύθμιση “για τη διεύρυνση του θεσμικού πλαισίου προστασίας της κυριότητας μνημείων ανεξαρτήτως χρονολόγησης, αλλά και αποκλειστικών δικαιωμάτων διαχείρισης και διοίκησης για μνημεία και εν γένει ακίνητα αρμοδιότητάς του, προς το σκοπό της ασφάλειας δικαίου στο διηνεκές και του αποκλεισμού του κινδύνου χρήσης τους για σκοπούς αλλότριους του προορισμού τους”». Όπως τονίζεται στη ανακοίνωση του ΣΕΑ, η συμπερίληψη της σχετικής ρύθμισης στο υπό συζήτηση σχέδιο νόμου, για την οποία υπήρξε «ρητή δέσμευση», «ήταν απόρροια του ζητήματος που προέκυψε με τη μεταβίβαση ακινήτων του Ελληνικού Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων μνημείων και εν γένει ακινήτων αρμοδιότητας ΥΠΠΟΑ, στην ΕΤΑΔ-Υπερταμείο, θέμα που ανέδειξε με τις συνεχείς παρεμβάσεις του την προηγούμενη περίοδο ο ΣΕΑ και απασχόλησε και απασχολεί το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αντιπροσωπεία του ΔΣ του ΣΕΑ απηύθυνε σχετική ερώτηση στην υπουργό και στον υφυπουργό, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για την εισαγωγή της συγκεκριμένης τροπολογίας στο επόμενο νομοθέτημα του ΥΠΠΟΑ, που βρίσκεται υπό επεξεργασία».