Γεώργιος Αραμπατζής, Αισθητικός Βυζαντινισμός, Ινστιτούτο του Βιβλίου – Καρδαμίτσα, Αθήνα 2018, σελ. 224. ISBN: 978-960-354-479-1

Το βιβλίο εξετάζει την ανάδειξη του αισθητικού βυζαντινισμού στην ευρωπαϊκή θεωρία περί τέχνης, τις βυζαντινές πηγές του, τις τάσεις μεταμόρφωσης και κριτικής του, καθώς και τις δυνατότητες υπέρβασής του όπως αυτές ενυπάρχουν σε σύγχρονες προσεγγίσεις.

Ο αισθητικός βυζαντινισμός, όπως εκφράζεται, για παράδειγμα, στο ευρωπαϊκό πνεύμα fin-de-siècle, είναι διάφορος του καθεαυτό βυζαντινού ύφους και η εμφάνισή του συνδέεται με πνευματικές διεργασίες οι οποίες χαρακτηρίζουν, κυρίως, την ευρωπαϊκή διανόηση.

Ταυτόχρονα, εξετάζονται εδώ κάποιες φιλοσοφικές τάσεις γύρω από την αισθαντικότητα οι οποίες είναι, τελικώς, πλησιέστερες στο βυζαντινό πνεύμα χωρίς, ωστόσο, να ταυτίζονται μαζί του.