Ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Πανεπιστημιακή ανασκαφή στο Καστρί Γρεβενών. Αρχαιολογική έρευνα στην αρχαία ακρόπολη, αρχιτεκτονικά και οικοδομικά κατάλοιπα και καταγραφή των ευρημάτων» θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τη σχετική προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 50.000€, με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης.

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου, το οποίο θα αναλάβει ομάδα αρχαιολόγων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, θα γίνει μελέτη των λειψάνων των αρχαίων οικοδομημάτων στην αρχαία ακρόπολη στο Καστρί Γρεβενών, προκειμένου να διαφυλαχθούν και να αναδειχθούν τα αρχαιολογικά κατάλοιπα του πολιτισμού των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων στην περιοχή αυτή της Ανατολικής Πίνδου.

Στη σχετική ανακοίνωση, διευκρινίζεται ότι στόχος δεν είναι η απλή αποκάλυψη των αρχαίων οικοδομικών λειψάνων της αρχαίας ακρόπολης στο Καστρί, αλλά η σε βάθος διερεύνηση του πολιτισμού και της πολιτικής σημασίας της στο πλαίσιο του βασιλείου της αρχαίας Μακεδονίας. Το ΑΠΘ θα συνεχίσει την ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητά του στο Καστρί με την έρευνα του θέματος της αρχαίας ακρόπολης και την άσκηση των φοιτητών αρχαιολογίας.

Ειδικότερα, μετά τη σε βάθος διερεύνηση αναμένεται η πλήρης διευκρίνιση και αποτύπωση του τείχους της αρχαίας ακρόπολης με τις σχετικές πύλες και τα άλλα ανοίγματα-δρόμους καθώς και τις άλλες ιδιομορφίες της. Επίσης αναμένεται να διευκρινιστούν η σχέση της δωρικής στοάς με το τείχος, καθώς και η σχέση του ναού με το τείχος στη νότια και δυτική πλευρά του. Θα επιδιωχθεί, παράλληλα να γίνει σαφής η μορφή του τείχους στο υψηλότερο σημείο του υψώματος Καστρί και να επιβεβαιωθούν οι σχετικές χρονολογήσεις. Η επίτευξη των στόχων αυτών θα επιτρέψει την πραγματοποίηση επιστημονικής ημερίδας στο τέλος της περιόδου για τη σημασία της αρχαιολογικής έρευνας στην περιοχή της ανατολικής Πίνδου με κεντρικό ζήτημα την αρχαία ακρόπολη στο Καστρί.