Πάτρικ Λη Φέρμορ. Και το ταξίδι συνεχίζεται, Μουσείο Μπενάκη, 9ο Παράρτημα / Patrick Leigh Fermor. The Journey Continues, Mouseio Benaki, 9th Supplement (συλλογικό έργο), πρόλογος: Άγγελος Δεληβορριάς, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2017, 260 σελ. ISBN: 978-960-476-222-4

Ο τόμος, που συγκεντρώνει τα κείμενα 25 συγγραφέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, φωτίζει την πληθωρική προσωπικότητα του Πάτρικ Λη Φέρμορ μέσα από τις εξής θεματικές ενότητες: «Οι οικείοι και οι φίλοι», «Η πεζοπορία», «Η Αντίσταση», «Η Ελλάδα», «Τα γραπτά», «Το σπίτι στην Καρδαμύλη».