Πώς μεταδίδεται από τη μια γενιά στην άλλη η κληρονομιά που αφορά την τυπογραφία; Ποιοι συλλέγουν αντικείμενα σχετικά με την τυπογραφία; Τι κινητοποιεί τους ιδρυτές μουσείων τυπογραφίας; Πώς οι συλλογές γίνονται μουσεία; Τι μορφές παίρνουν τα ανεξάρτητα μουσεία τυπογραφίας – ενώσεις, ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρείες; Πώς οι συλλογές γίνονται διαθέσιμες στο κοινό; Ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές συλλογές και τα μουσεία τυπογραφίας;

Διάφορα θέματα και τρόποι σχετικά με το πώς οι συλλογές υλικού που αφορά την τυπογραφία μπορούν να μετουσιωθούν σε μουσεία θα συζητηθούν στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Ευρωπαϊκών Μουσείων Τυπογραφίας (Association of European Museums), με τίτλο «Γράφοντας ιστορία: Συλλογές, συλλέκτες και ο πολιτιστικός ρόλος των μουσείων τυπογραφίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, στις 11, 12 και 13 Μαΐου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.