Μαρία Φαρμάκη, Μνημείων Μνήμες – η φωτογραφική απεικόνιση των αρχαίων μνημείων της Αθήνας κατά τον 19ο αι., επιστ. επιμ.: Καλλιόπη Βαλτοπούλου, έκδ. Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος Καλεμκερής» Δήμου Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη 2016, σελ. 300. ISBN: 978-960-87946-3-4

«…Επιλέχθηκαν προς μελέτη οι φωτογραφίες των αρχαιοτήτων της πόλης της Αθήνας, γιατί αμέσως μετά την εφεύρεση της νέας τέχνης, η Αθήνα ως νέα πρωτεύουσα, φωτογραφήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας και γιατί οι αρχαιότητές της και μάλιστα αυτές του ιστορικού κέντρου, αποτέλεσαν το έμβλημα του νέου κράτους. Καθοριστικής σημασίας στάθηκε το γεγονός ότι η μελέτη των φωτογραφιών αυτών αποκάλυψε μια άλλη διάσταση της φωτογραφικής τέχνης, μία διαφορετική αισθητική προσέγγιση τέτοιων (αρχαιολογικών) εικόνων και ταυτόχρονα αποτέλεσε μία τεκμηρίωση της αρχαιολογικής έρευνας.

»[…] Βασικός στόχος της παρούσας έκδοσης ήταν αρχικά η συγκέντρωση, οργάνωση, επιλογή και ανάδειξη του υλικού, η μελέτη των φωτογραφιών, η αισθητική αποτίμηση του ύφους των δημιουργών τους και η τεκμηρίωση της αρχαιολογικής έρευνας, των αναστηλωτικών προσπαθειών αλλά και η καταγραφή στιγμιοτύπων από την καθημερινότητα των ανθρώπων. Παράλληλα η εργασία αυτή φιλοδοξεί να αποτελέσει μία συμβολή στην έρευνα γύρω από την ελληνική αρχαιολογική φωτογραφία αλλά και στην ιστορία της αρχαιολογικής έρευνας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η παρούσα μελέτη, επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο απεικονίστηκαν φωτογραφικά οι αθηναϊκές αρχαιότητες και συγκεκριμένα οι αρχαιότητες του αποκαλούμενου σήμερα ιστορικού κέντρου της ελληνικής πρωτεύουσας, κατά τον 19ο αιώνα…»

Μαρία Φαρμάκη (από τον πρόλογο του βιβλίου)